Kiertotalous on bisnesmahdollisuus

Kiertotalous on yksi tämän päivän keskustelussa useasti esillä olevista termeistä. Keskustelua seuratessani olen voinut todeta, että osalle keskustelijoista kiertotalous on kierrätyksen synonyymi. Kiertotalous (Circular economy) on kuitenkin paljon enemmän kuin kierrätys (recycling). Puhutaan käsitteistä käyttötarkoituksen muuttaminen (repurposing), uusiokäyttö (reuse), kunnostaminen (refurbishing) jne. Kyse on siis materiaalien optimaalisesta käytöstä useiden tuotteiden elinkaarien yli, jolloin materiaaleista vain häviävän pieni osa päätyy jätteeksi, mahdollisesti energiantuotantoon poltettavaksi, vasta sitten kun materiaaleista on otettu ”kaikki irti”. Tässä IBM:n videossa kiertotalous on mielestäni selitetty varsin hyvin.

Miksi sitten kiertotalous on niin kuuma aihe? Yksinkertaisesti: planeettamme ei selviä ilman sitä. Ellen MacArthur Foundationin raportin mukaan 60% Euroopassa käytöstä poistetuista materiaaleista päätyi kaatopaikoille, 95% materiaalien ja energian arvosta hukattiin. Konsulttiyhtiö McKinsey on arvioinut, että kiertotalouden hyödyt Euroopassa vuoteen 2030 mennessä ovat 1,8 triljoonaa euroa. EU on arvioinut, että kiertotalouden tehokkuushyödyt tuovat Eurooppaan 2 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Ellen MacArthur Foundation arvioi, että kiertotalouden materiaalisäästöt ovat 1,3 triljoonaa dollaria pelkästään Euroopan alueella ja lisäksi kiertotalous pudottaa 48% hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2030 mennessä.

Euroopassa Hollanti on yksi kiertotalouden edelläkävijöistä. IBM onkin perustanut sinne kiertotalouden maailmanlaajuisen osaamiskeskuksen, jonka johtaja Jad Oseyran oli puhumassa Helsingissä kesäkuussa Sitran järjestämässä kansainvälisessä kiertotalouskonferenssissa. Osaamiskeskuksen ympärille rakentuneen ekosysteemin puitteissa onkin identifioitu noin 40 erilaista kiertotalouden käyttötapausta, joihin kaikkiin liittyy liiketaloudellisestikin houkuttava business case.

Monet ensimmäisistä käyttötapauksista liittyvät rakennusteollisuuteen ja kiinteistöihin. Amsterdamin lentoaseman lähistölle on kasvamassa Circular Valleyksi kutsuttu alue, jossa kaikki rakentaminen tehdään kiertotalouden näkökulmasta. IBM on rakentanut yhdessä Delta-kiinteistökehitysyrityksen kanssa kiertotalouden mahdollistavan digistrategian ja Royal BAM -rakennusyhtiön kanssa Circularity Building Platformiksi kutsutun teknisen ratkaisun rakennusmateriaalien kierrätykseen. Circularity Building Platform perustuu IBM:n Bluemix-pilveen, Watson-tekoälyyn ja mm. konenäköön. Lisäksi käytössä on lohkoketjuteknologiaa (blockchain), jolla luodaan järjestelmän luottamusverkosto ja läpinäkyvyys.

Hankkeen yhteydessä on myös syntynyt termi BAMB – Buildings as Materials Banks. Rakentajat ja kiinteistöjen omistajat voivat rekisteröidä rakennuksensa ja niissä käytetyt materiaalit tähän kiertotalousplatformiin, ikään kuin rakennuksen DNA:han tai biopassiin. On myös syntynyt uusi ammattiryhmä ”urban miners”. Nämä uuden ajan kaivosmiehet pystyvät kehittyneen hakukoneen avulla etsimään tarvitsemiaan materiaaleja olemassa olevista rakennuksista, jos niissä esimerkiksi tehdään muutostöitä.

Hankkeeseen on liittynyt myös rahoituslaitoksia ja muita institutionaalisia sijoittajia, jotka uskovat parantavansa kiinteistösijoittamisen kannattavuutta esimerkiksi parempien jäännösarvojen muodossa.

IBM on itse yksi kiertotalouden edelläkävijöistä. IBM:llä on toiminut jo lähes 30 vuoden ajan Global Asset Recovery Services (GARS) -yksikkö. Sen läpi kulkee vuosittain noin miljoona ICT-laitetta, ja viimeisen 3 vuoden aikana yli 90% laitteista sai ”uuden elämän”. Kokemukset GARS:sta ovat luoneet IBM:n konsultointiyksikölle vahvan pohjan asiakkaidemme avustamiseen kiertotaloudessa. Tämä lyhyt video kertoo osan siitä, mitä teemme.

Tämän viikon SuomiAreena-keskusteluiden ja aikaisempienkin valtiovallan kannanottojen perusteella Suomi haluaa positioitua puhtaan teknologian ja kiertotalouden kärkimaaksi. Uskonkin, että Suomella on siihen hyvät mahdollisuudet uusien teknologioiden nopeana omaksujana. Täällä on hyviä ideoita ja jo toimivia ekosysteemeitä, ja esimerkiksi edellä kuvattujen teknologioiden avulla toimivien kiertotalousjärjestelmien toteuttaminen on mahdollista jo tänään, paitsi rakennusteollisuudessa, myös monilla muilla toimialoilla. Sitra on tehnyt ansiokasta työtä tällä alueella jo pitkään, ja Sitran raportissa ”Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle” on jo vuonna 2014 kuvattu varsin kattava joukko käyttötapauksia eri toimialoilta. IBM on mielellään mukana näissä hankkeissa, ja olemme valmiit tuomaan osaamiskeskuksemme ja muuta globaalia osaamistamme myös tänne Suomeen.

 

Avainsanat: ekosysteemi, kierrätys, kiertotalous, liiketoiminta

Kommentit