Nyt kannattaa panostaa terveydenhuollon ekosysteemeihin!

Terveydenhuolto ja hyvinvointi ovat Suomessa toimialoja, jossa voimme odottaa kasvua. Ihmiset ovat yleisesti kiinnostuneita hyvinvoinnista ja väki ikääntyy. Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltomarkkina on vuosituhannen vaihteen jälkeen kasvanut peräti noin 6 %:n vuosivauhtia, eli moninkertaisesti Suomen talouskasvua nopeammin. Väestön ikääntyminen tuo erinomaisia mahdollisuuksia terveys- ja hoivasektorin yrityksille Suomessa ja vanhentuvassa Euroopassa sekä maailmalla laajemminkin. Suomi on teknologisen osaamisen mahtimaa ja myös terveysteknologinen vienti on Suomessa kilpailuvaltti, johon pitää panostaa. Kehitysnäkymät kiinnostavat sijoittajia, myös ulkomaisia sijoittajia. Nyt on terveydenhuollon toimialoilla tärkeää tarttua tähän ja tehdä asialle jotain.

 

”Olemme myös ottaneet merkittäviä askeleita terveysteknologiassa ja terveydenhuollon eri ekosysteemeissä.”

 

Me IBM:llä näemme, että terveydenhuolto toimialana on sellainen, johon haluamme panostaa. Esimerkkinä tästä on keväällä 2017 avattu Watson Health Center, jonka tavoitteena on kiihdyttää terveydenhuollon ratkaisujen innovointia ja yhteistyötä Suomessa. Lisäksi IBM ja Jyväskylän yliopisto perustivat joulukuussa yhteisen innovaatiohubin, joka palvelee myös terveydenhuoltosektoria. 

Olemme myös ottaneet merkittäviä askeleita terveysteknologiassa ja terveydenhuollon eri ekosysteemeissä. Haluamme toimia osana terveydenhuollon ekosysteemiä sekä rakentaa verkostoja, joiden avulla voimme jakaa tietoa ja taitoa. Meiltä löytyy teknologiaa ja osaamista, joiden avulla voidaan rakentaa ratkaisuja niin terveydenhuollon toimijoille asiakkaineen kuin kuluttajillekin.

Tämän päivän muutosherkässä ja kovarytmisessä maailmassa on haasteellista, jos ei mahdotonta, ennustaa tekemisen syy-seuraussuhteita. Kiihdyttääkseen kyvykkyyksiä on hyödynnettävä oikeita teknologioita, teknologia-alustoja ja olla osa rikasta ekosysteemiä, joka mahdollistaa ketterän ja nopean toiminnan. Siksi olemme ottaneet askeleita, miten toimia osana ekosysteemiä. Kasvuopen on meille tärkeä yhteistyö: se on toimintamalleiltaan ja –tavoiltaan erittäin toimiva, tunnettu ja hyvä konsepti. Kasvuopen on meille väylä rakentaa verkostoja ja kehittää terveydenhuollon toimialaa yhdessä. Uskon, että me olemme Kasvuopenin verkostolle kiinnostava kumppani, jonka avulla markkinassa kasvamiseen vaadittava rytminmuutos onnistuu.

Minulla on vahva luottamus, että Kasvuopen hankkeen avulla tulemme löytämään ratkaisuja terveydenhuoltoon: ennakoivaan hoitoon, hyvinvointiin, lääketieteeseen ja sairauden jälkihoitoon. Oletan, että esille tulee nousemaan kysymyksiä, miten voidaan hyödyntää koneoppimista, analytiikkaa, API-taloutta ja tekoälyä, kun näitä ratkaisuja aletaan kehittää. Myös miten voidaan tuoda pelillistäminen mukaan näihin ratkaisuihin eli miten palveluita ja ratkaisuja voidaan saada kiinnostavammaksi, hauskemmaksi loppukäyttäjälle, tulee olemaan tärkeä tekijä.

Kasvuopen tarjoaa mahdollisuuden löytää uusia kumppaneita sekä tarjoaa mahdollisuuden IBMläisille tarjota omaa osaamistaan. Tämä koskettaa syvällisempiä arvoja, sillä haluamme kasvattaa suomalaista osaamista. IBM toimii hankkeessa sparraajana ja tarjoamme avaimia, kuinka tiimeistä mylläröidään voittajia.

 

Haku Future wellbeing and health -kasvupolulle on auki 21.1 saakka. Kannattaa siis toimia nyt ja ilmoittautua mukaan täällä. 

Avainsanat: ekosysteem, Kasvuopen, terveydenhuolto, terveysteknologia

Kommentit