Helsinki oli ensimmäisten mukana tekemässä maailman kaupungeistä älykkäitä avoimen tiedon avulla

IBM:n historian suurin yleishyödyllinen hanke: IBM Smarter Cities Challenge palkittiin eilen yritysten yhteiskuntavastuuta edistävän, The Committee to Encourage Corporate Philanthropy (CECP) palkinnolla. Palkinto annettiin osoituksena merkittävästä yhteistyöstä ja innovoinnista yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Helsinki valittiin maailmanlaajuiseen, kolmivuotiseen hankkeeseen ensimmäisten kaupunkien joukossa jo vuonna 2011. Yhteistyöhankkeessa pyrittiin yhdistämään ja visualisoimaan kaupungista löytyvää avointa tietoa uudella tavalla. Tavoitteena oli tarjota päätöksentekijöille ja tavallisille kaupunkilaisille havainnollisempi näkymä kaupungin toiminnasta. Visualisoinneilla voidaan havainnollistaa esimerkiksi sään ja liikennemäärien vaikutusta ilmanlaatuun eri alueilla.

Tiedon keräämisessä hyödynnetään muun muassa pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä Helsinki Region Infoshare -hanketta, joka jakaa Helsingin seudun tietovarantoja kaikkien saataville. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen valitsi vuonna 21.11.2012 tämän HRI-hankkeen vuoden saavutuksena, nimenomaan tiedon avaamisen, demokratian tukemisen ja ihmisten osallistamisen vuoksi.

Helsingin johdon sitoutuminen hankkeeseen oli yksi pääkriteereistä, kun kaupunkeja valittiin Smarter Cities Challenge -ohjelman ensimmäiseen aaltoon. Kuten Risto Linturikin blogissaan toteaa, Helsinki on yhteensopivuuden ja avoimuuden puolestapuhuja – ja avoin ja yhteinen digitaalinen tietoperusta on kaiken avain.

Lämpimät kiitokseni Helsingin kaupungille – hienoa että älykkäästä Suomesta löytyy tällaista asennetta edelläkävijyyden tavoitteluun!

Avainsanat: älykkäämpi kaupunki, avoin data, julkinen sektori

Kommentit