(Innovaatio)rajat auki!

Innovaatiot ovat talouden kasvun keskeinen käyttövoima. Markkinoille tulevat uudet tuotteet ja teknologiat haastavat vanhat ja avaavat tietä kehitykselle. Innovaatiot jaetaan karkeasti sellaisiin mullistaviin innovaatioihin, jotka luovat uusia markkinoita ja pakottavat ihmisiä muuttamaan toimintatapojaan sekä toisaalta vähittäisin muutoksin syntyviin inkrementaali-innovaatioihin. Tällaisia ovat esimerkiksi nykyisten tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien parannukset ja vaiheittainen kehitys.

Innovaatiot syntyvät syvällisestä tiedosta, laaja-alaisesta osaamisesta sekä kyvystä yhdistellä asioita uudella tavalla. Niitä luovat ihmiset, mutta ympäröivillä järjestelmillä on tähän luomiseen merkittävät vaikutukset. Innovaatioiden synnyttämisessä suurten kansainvälisten yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnalla on merkittävä rooli. Esimerkkinä IBM:n tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatiossa työskentelee yli 3000 tutkijaa, joista viisi on Nobel -palkittuja. Yhtiön vuotuiset tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ovat 6 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi vuonna 2011 Suomen innovaatiomenot olivat 7,2 miljardia euroa (noin 9,4 miljardia dollaria).

Innovointi on hyvin paljon riippuvainen myös ympäröivästä yhteiskunnasta. Kulttuuri, normit, arvot ja rakenteet joko edistävät tai rajoittavat luovuuden kehittymistä.

Suomalaisten innovaatioiden edistäminen

Mikä sitten on Suomelle luontaista ja suhteellisesti helpommin toteutettavaa innovaatiotoimintaa? Vahvuuksiamme ovat muun muassa korkea koulutustaso, hyvin toimiva infrastruktuuri sekä uusien teknologioiden omaksumisen ja hyödyntämisen kulttuuri. Toimintaamme puolestaan rajoittaa määrältään varsin rajalliset omat resurssit sekä ulkomaisten sijoitusten suhteellinen vähäisyys.

Panostaminen muualla tehtyjen innovaatioiden ennakkoluulottomaan ja tehokkaaseen soveltamiseen antaa merkittäviä ja suhteellisen nopeasti toteutettavia kasvumahdollisuuksia. Julkishallinnon toimintatapojen, prosessien ja järjestelmien kehitys on eräs varsin houkutteleva kohde tälläiselle inkrementaali-innovaatiolle. Kansallisessa innovaatiotoiminnassamme on tärkeää myös hyödyntää ulottuvilla olevaa kansainvälistä osaamista, ja käyttää sitä oman toiminnan moottorina.

Jotta viimeisimmät innovaatiot sekä osaaminen ja kokemus saataisiin tehokkaasti tukemaan Suomen talouskasvua on yritysten innovaatiotuontia ja suomalaiseen toimintaan osallistumista rajoittavia tekijöitä poistettava. Tällaisia ovat esimerkiksi julkishallinnon usein hankaliksi koetut sopimusehdot, mm. IPR –ehdot ja hankinnan kohteeseen nähden kohtuuttoman tiukat, kansainvälisten osaamisten ja kyvykkyyksien hyödyntämistä rajaavat tietoturvavaatimukset. Neuvottelumenettelyiden antamia mahdollisuuksia tulisi käyttää tehokkaasti hyväksi eikä hankintaprosessien ja -käytäntöjen kehittämistä innovaatioita suosivammiksi pidä myöskään unohtaa.

Meillä on Suomessa hyvät valmiudet muuttaa toimintaamme älykkäämmäksi olemalla avarakatseisia ja pyrkimällä kehittymään. Avataan rajoja – niin oman ajattelun, toimintamallien kuin kansallisen hyödyntämismahdollisuuksien osalta!

Avainsanat: älykkäämpi kaupunki, innovaatio, Suomi nousuun

Kommentit