Kantaako pilvi?

Hei isä, voiko pilven päällä kävellä?”. Tämän lapsenomaisen pohdiskelun tunnistavat varmasti useimmat vanhemmat. Vähitellen jälkikasvumme maailmankuva avartuu ja fysiikan peruslainalaisuudet alkavat hahmottua. Pilvestäkin tulee lopulta arkipäiväinen asia, mutta harva meistä tulee aikuisiälläkään pohtineeksi sitä, mitä pilvi lopulta on: aerosolia, jota muodostuu maan ilmakehässä vesihöyryn tiivistyessä hyvin pieniksi pisaroiksi tiivistymisydinten pinnalle.

Analogialtaan samankaltaista pohdiskelua käydään varmasti monissa yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa, missä tietohallinnon päättävät arvioivat pilvipalveluiden positiointia omassa IT-strategiassaan. Voiko pilven päällä kävellä? Minkälaisin askelein tuotannollisia, liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita pilveen uskalletaan viedä? Täyttävätkö pilvipalvelut yrityksen liiketoiminnan asettamat tavoitteet?

Me IT-liiketoiminnan ammattilaiset sekä toimittaja- että asiakaskentässä muodostamme mielikuvamme pilvipalveluista pääasiassa omaan ammatilliseen osaamiseemme pohjautuen. Liiketoiminnan tarpeisiin suunnattujen pilviratkaisujen kriteeristö on monitahoisempi kuin yksinkertaisissa kuluttajamarkkinaan suunnatuissa pilvipalveluissa, joissa lopulta on usein kyse keskitetystä datan tallettamisesta ja jakamisesta.

Tuoreen Marketvision selvityksen mukaan 60% selvitykseen osallistuneista suomalaisista organisaatioista kertoi käyttävänsä pilvipalveluita. Toisaalta samanaikaisesti julkaistun tutkimusyhtiö Forrester Researchin raportin mukaan valtaosa IT-ammattilaisten privaattipilvenä pitämistään kokonaisuuksista ei sitä tarkkaan ottaen ole.

Jos rajanveto on vaikeaa IT-ammattilaisille, se on sitä varmasti myös yritysten liiketoiminnan edustajille. Yksityisen pilven ja virtuaaliympäristöjen välinen raja onkin lähinnä veteen piirretty viiva. Pilvi terminä kuitenkin puhuttelee ja kiinnostaa, ja IT-alan markkinointiviestinnässä voitaneen puhua jo suoranaisesta ”pilvipesusta”. Pilvelle on käymässä kuten monelle muullekin suositulle ’ismille’. Trenditermiä liitetään milloin mihinkin yhteyteen, jolloin vähitellen koko aihe alkaa kärsiä inflaatiosta. Hämärän peittoon jää, mistä pilviratkaisuissa oli oikeastaan kysymys.

Viime kädessä terminologia on kuitenkin toisarvoista ja keskeinen kysymys onkin, tukeeko pilvimäinen palveluratkaisu liiketoiminnan tarpeita? Pilvipalveluilla on korkeat odotukset täytettävänään. Niiltä edellytetään  esimerkiksi skaalautuvuutta, korkeaa virtualisointiastetta ja käyttöön pohjautuvia joustavia hankinta- ja hinnoittelumalleja.

Pilvipalveluiden käyttökelpoisuutta arvioidaan tänä päivänä monissa organisaatioissa ensisijaisesti teknisten kriteerien perusteella. Teknologiaan liittyvien kysymysten ohella vähintään yhtä tärkeässä roolissa ovat kuitenkin myös IT-prosessit ja palvelunhallinta. Yrityksen IT-järjestelmien ja nykyisten toimintamallien soveltuvuutta pilvimaailmaan joudutaankin arvioimaan ja arvottamaan monesta eri näkökulmasta.

Yksi keskeistä näkökulmista on yksinkertaisesti tarve. Mitä tarpeita pilvipohjaisella hankintamallilla voitaisiin ratkaista, miten juuri tällä tavoin palveltaisiin organisaatioiden toimintaa mahdollisimman tehokkaasti tai innovatiivisesti? Miten asioita voitaisiin pilven reunalta tehdä älykkäämmin?

Pienen, mutta innostavan esimerkin tarjoaa yksi maailman vanhimmista ammattikunnista: italialaiset kalastajat. Italialaisen Barin yliopiston avustuksella paikalliset kalastajat alkoivat hyödyntää pilviratkaisuja, joiden avulla he pystyvät myymään päivän saaliinsa ravintoloihin jo ennenkuin veneet olivat palanneet satamaan. Näin kaloja kalastetaan vain juuri se määrä, kuin kunakin päivänä on tarpeen.

Kalastajien tulot ovat sittemmin nousseet 25%, ja markkinoilletuottamisaika laskenut jopa 70%. Pilvipalveluiden avulla paikalliset yrittäjät ovat luoneet vanhoista perinteistä entistä älykkäämpää liiketoimintaa. Eikö samantapaista älykkäämpää toimintaa voisi tavoitella Suomessakin, eikä todellakaan vain kalastajien keskuudessa?

Olen henkilökohtaisesti aivan varma, että pilvipalvelut tulevat vahvistamaan asemaansa keskeisenä osana yritysten tietohallintostrategiaa kuluvana vuonna. Yhä useampi päättäjä näkee pilviratkaisut instrumenttina kustannustehostaa ja ketteröittää toimintaansa. Pilvi kantaa, sen päällä voi kävellä – keskeistä on kuitenkin ymmärtää sen mahdollisuudet ja rajoitteet sekä tunnistaa ajoissa mahdolliset haastepaikat

Avainsanat: pilvipalvelut

Kommentit