Herää Suomi – kilpailijat kiilaavat ohi

Innovaatiotoiminnalla on entistä suurempi rooli Suomen talouden kääntämisessä nousuun. On tärkeää, että Suomessa pysyy ja Suomeen sijoittuu lisää tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Monet kansainväliset tutkimukset osoittavat, että niissä maissa, joissa satsataan innovaatioympäristön kehittämiseen tosissaan, yritykset menestyvät korkean arvonlisän tuotteissa kansainvälisillä markkinoilla.

Tutkimukset osoittavat myös, että ne alat ja yritykset, jotka ovat t&k-intensiivisiä eli joiden tutkimus- ja kehityspanostukset ovat yli 5 prosenttia myynnistä, selviävät taantumasta ja lamasta huomattavasti nopeammin kuin muut alat ja yritykset.

Nyt pitää panostaa osaamiseen ja innovaatioihin

Suomessa yritysten tutkimus- ja kehityspanostukset ovat olleet historiallisesti korkealla tasolla suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä on johtunut pitkälti Nokian ja sen kumppaniverkoston satsauksista. Julkisen sektorin ei ole juurikaan tarvinnut edesauttaa yritysten panostuksia.

Nyt kun Nokian ja sen kumppaniverkoston panostukset ovat vähenemässä, ei pidä tuudittautua tyytyväisyyden tunteeseen, että Suomi keikkuu jatkossakin t&k-satsausten supermaana.

Suomessa yritysten saama julkinen rahoitus tutkimus- ja kehitystoimintaan on vaatimatonta kilpailijamaihin verrattuna. Olemme jäämässä yhä kauemmas OECD-maiden keskiarvosta, koska julkisen sektorin panostus yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan on jatkuvasti pienenemässä. Tämä antaa turhaa etumatkaa yritystemme kilpailijoille muissa maissa.

Yrityksiä tulee kannustaa ja stimuloida kaikin keinoin panostamaan tutkimus- ja kehitystoimintaan pitkäjänteisesti. Meidän täytyy varmistaa hyvä osaamisen jatkuvuus myös hieman huonompina talousaikoina.

Julkisen sektorin täsmäkannusteet yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan näyttävät tuottavan parhaan positiivisen kierteen. Tämän ovat havainneet maailman johtavat innovaatiomaat.

ICT-osaajille riittää kysyntää

Suomessa on hyvä koulutus- ja osaamispohja monille kansainvälisille tarpeille. Esimerkiksi vahvan ICT-osaamisemme ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen on erittäin tärkeää. ICT:llä tulee olemaan merkittävä rooli lähes kaikilla teollisuuden ja palveluiden aloilla, unohtamatta terveydenhoitoa ja koulutusta.

Globaalit markkinat synnyttävät koko ajan uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja niiden parhaille palveluille ja tuotteille. Tämä vaatii jatkuvasti merkittäviä kehityspanostuksia. Kehittyvät markkinat haluavat myös uusinta teknologiaa ja ratkaisuja. Parhaiten arvoa syntyy aineettomalle omaisuudelle ja aineettomille tuotannontekijöille.

Mutta pelkkä hyvä tuote ja teknologiaosaaminen eivät riitä, tarvitaan myös huimasti markkinointi- ja myyntiosaamista.

 

 

Pekka Soini

Pekka Soini, pääjohtaja, Tekes

Avainsanat: julkinen sektori, teknologiajohtajuus

Kommentit