Pilven uusi aikakausi on täällä, nopeimmat nappaa hyödyt

Cloud eli pilvi tai pilvipalvelut – rakkaalla aiheellahan on monta nimeä – ovat arkea paitsi monella työpaikalla myös kotitalouksissa kuluttajien parissa. Kaikessa yksinkertaisuudessaanhan pilvipalvelut ovat paikasta riippumattomia, verkon kautta käytettäviä palveluja – niin sovelluksia, infrastruktuureja, liiketoimintaprosesseja kuin alustojakin. Se, mitä pilvestä tällä hetkellä yleisesti tiedostemme ja miten sitä hyödynnämme, on kuitenkin vasta jäävuoren huippu siitä, mitä pilvi voi yrityksille todella tarjota. Uskommekin IBM:llä vakaasti, että vuosi 2014 aloittaa pilven uuden aikakauden.

IBM satsaa jatkuvasti lisää pilvipalveluihinsa, ja pilvijalanjälkemme kasvaa kasvamistaan markittävien investointien avulla. Juuri viime viikolla julkistettiin tieto IBM:n uudesta liiketoimintayksiköstä, IBM Watson Groupista, jonka tehtävänä on keskittyä pilvipohjaisten kognitiivisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Me IBM:llä haluamme tuoda pilvipalvelut maailman jokaiseen kolkkaan ja vastata uusien ja nykyisten asiakkaitten vaatimuksiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut, että pilvipalvelut kasvavat Suomessa kuluvana vuonna jopa 40 prosenttia. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat edelläkävijöitä pilvipalveluiden käyttöönotossa, mutta myös suuryritykset ja julkinen sektori ovat alkaneet hyödyntää pilveä enenevissä määrin.

Pilvipalveluita voidaan tarjota erilaisilla malleilla. Monilla yrityksillä ja organisaatiolla on noukittavissa nopeita hyötyjä oman yksityisen pilven tuomista eduista, mutta tarjolla on yhä enenevissä määrin myös julkisia pilviä. Jatkossa nämä kaksi pilvimaailmaa kohtaavat yhä useammin nk. hybridipilvenä. Markkinaennusteiden mukaan hybridipilven suosio tulee kasvamaan huimasti. Lähteistä riippuen puolet tai jopa 75% suurista yrityksistä tulee seuraavien vuosien aikana käyttämään hybridipilveä. Lähivuosien aikana myös iso osa kaikista sovelluksista tullaan tarjoamaan pilvessä.

Suurin syy pilvipalveluiden kasvavaan suosioon on niiden käytön helppous sekä lupaus kustannustehokkuudesta, joustavuudesta ja käytön mukaisesta laskutuksesta. Pilvipalvelu soveltuu erinomaisesti esimerkiksi uuden liiketoimintaprojektin alustaksi: maksetaan vain siitä, mitä tarvitaan ja milloin tarvitaan. Nopea infrastruktuurin käyttöönotto tai muuttaminen erilaisiin tarpeisiin tarjoaa testimahdollisuudet uusille tuotteille ja palveluille ilman suuria alkuinvestointeja.

Pilvipalvelut ovat omiaan myös tasaamaan epäsäännöllistä työkuormaa, sillä kapasiteetti joustaa molempiin suuntiin. Lisäksi pilvipalveluiden tarjoaja huolehtii palvelun ja kapasiteetin saatavuudesta, teknologiasta, kehityksestä ja laadusta, eikä asiakkaan tarvitse investoida resursseja tähän. Pilvi on erittäin olennainen osa CAMS-teknologioiden (cloud, analytics, mobile, social) muodostamaa kokonaisuutta, ja se tehostaa mobiilipalveluiden ja analytiikan käyttöönottoa.

Pilven hopeareunusta himmentävät kuitenkin epäilyt palveluiden tai datan sijainnista, tiedon turvallisuudesta sekä pilvipalveluiden kyvystä tukea liiketoimintakriittisiä ympäristöjä. Toistaiseksi pilvipalveluita on lähinnä käytetty yritysten tukitoimintojen tai yksittäisten sovellusten alueella. Näemme kuitenkin vahvaa kasvua myös yritysten liiketoimintakeskeisissä palveluissa. Erityisesti tämä on nähtävissä yrityksissä, joiden ydinliiketoiminta perustuu verkossa tapahtuvaan toimintaan ja ratkaisut ja sovellukset on alusta lähtien toteutettu pilvimaailmaan soveltuviksi.

Pilven uudella aikakaudella on muistettava, että pilvi ei ole pelkästään IT-optimoinnin ratkaisu tai teknologinen valinta, vaan yhä enemmän liiketoiminnan kehitykseen ja yrityksen kulttuuriin liittyvä tekijä. Pilvi ei tietysti itsessään tee ketään autuaaksi, eikä se ole välttämättä jokaiseen liiketoiminta- tai IT-haasteeseen oikea ratkaisu. Kuitenkin avoin, joustava ja eri järjestelmien yhteistyötarpeet huomioiva pilviympäristö yhdessä analytiikan ja mobiiliteknologioiden kanssa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden uuteen kasvuun ja muutokseen.

Katso lisää IBM:n ajatuksia pilvipalveluista. Mitä sinä ajattelet?

 

Avainsanat: avoin data, pilvipalvelut

Kommentit