Industrial Internet ja Internet of Things – mistä oikeastaan puhumme?

Ylen uutisoiman tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa Suomen yritysjohtajista tietää hyvin vähän tai ei mitään teollisesta internetistä ja sen luomista mahdollisuuksista liiketoimintaan.

Tapaan työssäni jatkuvasti yrityksensä toiminnan kehittämisestä kovasti kiinnostuneita teollisuusasiakkaita, mikä saa tutkimustuloksen kuulostamaaan omasta näkökulmastani varsin omituiselta. Tästä herääkin kysymys, onko asiassa jonkinlainen käsitteellinen ongelma?

Halutessani kunnolla ymmärtää jonkin englanninkielisen sanan tai termin, käännyn luotettavan lähteen eli vanhan kunnon The Oxford Handy Dictionaryn puoleen. Katsotaanpa, onko kirjahyllyanalyysistä tällä kertaa apua. Kohteina siis sanaparit ”Industrial Internet” ja ”Internet of Things”, vapaasti käännettynä:

  • Industrial = hyödyllisen työn jatkuvaan tekemiseen suunniteltu.
  • Thing = mikä tahansa mahdollinen ajateltavissa oleva objekti ml. henkilöt, esineet, tapahtumat, ominaisuudet, olosuhteet, ideat, esitystavat ja teot.
  • Internet = ihan uusimpia villityksiä sanakirjani ei tunne, mutta ilmiöön voi tutustua netissä vaikkapa Wikipedian kautta.

Tästähän pohjimmiltaan todellakin on kysymys: koko maailma muuttuu tavalla tai toisella digitaaliseksi. ”Kaikki ajateltavissa olevat objektit” alkavat tuottaa dataa itsestään ja ympäristöstään. Sijaintiin, tilaan, ominaisuuksiin ja niin edelleen liittyvää dataa kerätään ja kootaan Internetin yli ja jalostetaan modernin analytiikan keinoin. Näin luotua uutta tietoa ja ymmärrystä hyödynnetään toiminnan tehostamiseen sekä kokonaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen.

Käsitteistä konkretiaan

Yllä oleva yleisluontoinen kuvaus ei kuitenkaan vielä kerro asiaa pohtivalle yritysjohtajalle, mitä juuri hänen yrityksessään pitäisi tehdä tai mitä uusia konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia nämä ”Internet of Things” ja ”Industrial Internet” ihan oikeasti voisivat hänelle avata. Pari konkreettista esimerkkiä havainnollistamaan asiaa:

  • Moottorivalmistajan ylimmän johdon linjaamana strategisena tavoitteena oli kasvattaa palvelujen osuus yli puoleen yrityksen liikevaihdosta. Tämä edellytti aikaisempaa paljon parempaa ymmärrystä moottorin kaikkien osien elinkaaresta, kykyä tuottaa asennettujen laitteiden reaaliaikaista diagnostiikkaa kentältä ja nostaa ennakoivan analytiikan keinoin esille varhaisia varoituksia moottorien toimintaan liittyvistä mahdollisista ongelmista.Ylipäätään optimoida koko huoltotoiminnan ketju niin, että erilaiset käyttökatkot pystytään minimoimaan. Näiden asioiden kehittämiseen pureutuva projekti onnistui hyvin. Mikä mielenkiintoisinta, samalla syntyi käytännössä uusi liiketoimintamalli, jossa asiakkaille myydäänkin käytettävissä olevaa tehoa pikemminkin kuin moottoreita ja varaosia.
  • Toisessa esimerkissä massiivisten kaivoskoneiden valmistaja päätti toteuttaa laitteiden kriittisiä elintoimintoja seuraavan ”kojetaulun”. Laitteita monitoroidaan reaaliajassa ja näin saadusta datasta kootaan yhteen selkeään visuaaliseen näkymään kaikki keskeiset suorituskykyyn, kustannustehokkuuteen ja huoltotoimintaan liittyvät parametrit. Hankkeen tuloksena saavutettiin asiakkaiden käyttämien laitteiden merkittävä käyttöasteen kasvu sekä suuria kustannussäästöjä huoltotoiminnassa;  huoltotoimenpiteet kun voitiin entistä paremmin ennakoida, suunnitella ja ajoittaa optimaalisesti.

Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen ei edellytä rakettitieteen professuuria tai poikkeuksellisen suuren nörttiarmeijan palkkaamista IT-osastolle ennen kuin mitään voidaan saada aikaiseksi. Kysymys on enemmänkin siitä, että yrityksen johdolla on selkeä visio siitä, mihin suuntaan liiketoimintamallia ollaan viemässä.  Sen rinnalle tarvitaan perustavaa laatua oleva ymmärrys teknologian tarjoamista uusista mahdollisuuksista.

Näiden lisäksi erilaisten kehityshankkeiden suunnittelu ja toteutus luonnollisesti vaativat myös tietoteknistä- ja konsultointiosaamista, mutta näihin onneksi löytyy asiansa osaavia kumppaneita valmiina tarjoamaan parhaat asiantuntijansa teollisen verkon valjastamiseksi.

Avainsanat: analytiikka, big data, BusinessConnect, Internet of Things, kilpailukyky

Kommentit