Ryömi – Älä hitsaa

Emme kykene hallitsemaan kasvavaa määrää yhä monimutkaisempaa informaatiota nykyisin menetelmin.

Informaation määrä kasvaa yhä kiihtyvää vauhtia. 90% maailman datasta on syntynyt kahden viimeisen vuoden aikana ja 80% siitä on ei-rakenteellista. Tarvittavan integraation, siirtämisen, transformoinnin, hallinnoinnin ja varastoinnin määrä ylittää sekä henkiset, että taloudelliset kykymme. Kyky hyödyntää informaatiota on sen haasteista huolimatta keskeinen menestystekijä kaikille organisaatiolle. Kilpailukykymme ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii uusia menetelmiä – on aika siirtyä hitsaamisesta ryömimiseen.

Suo, kuokka ja Jussi

Agraariyhteiskunnassa maan omistus määritti menestymisen. Teollisessa yhteiskunnassa sen teki tuotantokapasiteetin omistus. Jälkiteollisessa palveluyhteyskunnassa menestyminen perustuu kykyyn hyödyntää tietoa.

Yksittäisten toimintojen tehostamisen tie automatisoinnin tai ”rationalisoinnin” kautta on pitkälti kuljettu loppuun. Painopiste on siirtynyt kokonaisuuden optimointiin, kykyyn koota ja yhdistää tietoa, analysoida sitä ja tehdä sen pohjalta parempia päätöksiä. Jos ymmärtäisimme tuotteidemme huoltohistorian, palveluidemme kustannukset ja tuntisimme asiakkaamme, voisimme tunnistaa vaikuttavimmat tavat toimia ja kykenisimme tekemään ne mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Pulma: hitsaamisen hinta  ja hitaus

Perinteinen tapamme tiedon hyödyntämiseen tapahtuu tietovarastoinnin kautta: Kootaan tiedot operatiivisista järjestelmistä tietovarastoon eräsiirtona, ETL:nä tai tapahtumankäsittelyväylän kautta. Pulmaksi muodostuu integraatioiden määrä. Kykenemme kokoamaan informaation ERP-järjestelmästä, CRM-järjestelmästä, myyntijärjestelmästä jne, mutta liitettävien järjestelmien määrän kasvaessa ja tiedon määrän lisääntyessä saavutamme tekniset ja taloudelliset rajamme.

Esimerkiksi: Kun laitevalmistaja tehostaa ylläpitoaan, tarvitaan tietoa ja dokumentteja ERP:n ja CRM:n lisäksi myös suunnittelu-, myynti-, projekti-  ja huoltojärjestelmistä. Perinteisen rakenteellisen tiedon sijaan nämä ovat piirroksia, kaavioita ja dokumentteja. Integraatioiden määrä kasvaa hankalan suureksi ja tiedon monimuotoisuus pelottavaan mittakaavaan.

Etukäteen suunniteltu tiukka liitos kaiken tarvitsemamme tiedon välillä ei enää skaalaudu kaikkiin tarpeisiimme. Tarvitsemme nopeampia ja joustavampia tapoja liiketoiminnassamme tarvitsemamme tiedon kokoamiseen,koska hitsaamalla tehty liitos on liian hidas, staattinen ja kallis. Tarvitsemme elastisuutta.

Integrointi ryömimällä

Me kaikki etsimme tarvitsemaamme tietoa hyödyntämällä ryömimistä, kuten käyttämällä Googlea, Bingiä tai Yahoota. Ryömimällä koottu tieto on hyvä lähtökohta myös yritysten ja organisaatioiden joustavaan tiedon integrointiin, mutta tarvitsee toimiakseen joukon lisäominaisuuksia: Yritystason liitettävyyden, kyvyn relevantin tiedon priorisoimiseksi sekä kyvyn ylläpitää päästä päähän tietoturvaa. Liittymä MDM:ään ja organisaation tiedon luokitteluun (taksonomia) ja käsitemalliin (ontologia) parantavat edelleen tiedon tiedon tehokasta priorisointia.

Näin kykenemme tunnistamaan vaikkapa kaiken tiettyyn asiakkaaseen, tuotteeseen tai palveluun liittyvän tiedon.

Teesi, antiteesi ja synteesi: 360 o -näkymä

Perinteiset tietovarastot antavat meille kattavan näkymän strukturoituun tietoon. Ryömimällä ja indeksoimalla rakennettu näkymä antaa meille meille kattavan näkymän kaikkeen muuhun. Jos yhdistämme nämä samaan sovellukseen, saamme 360 o -kattavan näkymän meille tärkeään näkökulmaan, vaikkapa asiakkaaseen, tuotteeseen tai palveluun.

Asiakas 360 o -näkymään voit tutustua sujuvasti esimerkiksi IBM BusinessConnect -tapahtumassa lokakuun puolivälissä. Kumppanimme Rongon demopisteellä osaavat asiantuntijat esittelevät heidän ratkaisuaan. Ehkä sillä sinäkin voit lopettaa hitsaamisen. Finlandia-talolla nähdään!

Avainsanat: analytiikka, big data, BusinessConnect

Kommentit