Toimitusjohtajat luottavat entistä enemmän markkinointijohtajiin strategiassa

IBM:n Institute of Business Value -yksikkö on tehnyt globaalin tutkimuksen markkinointijohtajien näkemyksestä ja roolista liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvun mobilisoinnissa. Tutkimustuloksista selviää, että Pohjoismaissa markkinointijohtajat olivat kiinnostuneita sosiaalisen median hyödyntämisestä, digitaalisen automatisoidun markkinoinnin mahdollisuuksista ja tietenkin datan hyödyntämisestä oikeiden asiakkaiden kohtaamisessa ja projektikannan luomisessa. He kokivat oman roolinsa siis uudistajana. Kuitenkin he toimivat tutkimuksen mukaan perinteisimmin, eivätkä olleet kasvattamassa osaamistaan uuden teknologian osaamisen suuntaan.

Viimeisimmässä koko yritysjohdon kattavassa tutkimuksessa näkyykin, että toimitusjohtajat näkevät markkinointijohtajat entistä tärkeämpänä strategisen näkemyksen lähteenä; heti talousjohtajan jälkeen.  Tässä näyttää tapahtuneen sama muutos kuin talousjohtajienkin roolissa 2000-luvulla tapahtui  peruutuspeiliin katsovasta ja raportointiin keskittyvästä eteenpäin suuntautuvaan ja yrityksen strategian rakentamiseen osallistuvaan rooliin.

Millaisessa roolissa markkinointijohtajana pitäisi olla? Omaa tekemistä voisi arvioida tutkimuksen kolmen profiilin kautta:

  • Perinteinen
  • Somestrategisti
  • Digitaalinen suunnannäyttäjä.

Digitaaliset suunnannäyttäjät, auttoivat yrityksiään selkeästi parempaan taloudelliseen tulokseen.  Datan hyödyntämisen aste puolestaan erotti profiilit selkeimmin toisistaan. Digitaaliset suunnannäyttäjät integroivat tietoa eri lähteistä ymmärtääkseen asiakkaitaan paremmin muihin muihin profiileihin verrattuna selvästi useammin.

Tutkimuksesta toimintaan

  1. Ensiksi pitäisi ottaa haltuun ja ymmärtää käytettävissä oleva data – mitä meilä on käytössä ja mitä vielä tarvitaan? Määrä muuten lisääntyy räjähdysmäisesti.
  2. Sitten pitäisi ottaa haltuun sosiaalisen median käyttö, monet uudet kanavat ja päätelaitteet. Lisääntyvät muuten todella nopeasti.
  3. Seuraavaksi pitäisi tuoda yhteen fyysisen ja digitaaliset myyntikanavat palvelukanavien kanssa Helpommin sanottu kuin tehty.
  4. Ja lopuksi hyödyntää kaikki tämä uudenlaisen palvelukohtaamisen muotoilemiseksi. Sitä asiakkaamme meiltä odottavat – markkinointi = palvelu.

Tässä kohti jo hengastyttää.

Tutkimus osoittaa, että pääosin yritykset ovat menossa eteenpäin ja oikealla polulla. Muutos on niin paljon nopeampaa ja isompaa kuin osasin kuvitella muutama vuosi sitten. Organisaation ja minun on opiskeltava kiireesti lisää uutta, viedä muutosta entistä rivakammin ja määrätietoisemmin eteenpäin sekä kokeiltava rohkeasti. NYT. Kun markkinointijohtajana olen mukana strategian rakentamisen etujoukoissa, osaan priorisoida sen, mihin menemme seuraavaksi.

Avainsanat: kilpailukyky, markkinointi, työnteko

Kommentit