Apuna yritysten IoT-polulla

Kyky ja uskallus IoT-maailmassa ovat ne seikat, jotka erottavat jyvät akanoista. Ei riitä, että asiat tehdään niin kuin ne on tehty aina ennenkin, vaan on oltava kyky ja rohkeus muutokseen. Ilman niitä yritys ei pysty säilyttämään kilpailukykyään tämän päivän tiukassa kisassa.

Näkemystä taas vaatii tuoda mukaan kumppani, jolla on tausta, kyky ja luottamus ohjata yritystä havaitsemaan IoT-maailman kerroksellisuuden vaatimukset – ja tarpeen mukaan myös luoda tarvittavan vision.

IBM on tehnyt ja toteuttanut asiakkaillemme sekä teollisen internetin että esineiden/asioiden internetin hankkeita laite- tai laitekokonaisuuden ennustavasta huollosta mahdollistuvasta optimoinnista aina uusien liiketoimintamallien ja prosessien hyödyntämiseen asti.

Tieto siitä, miten yrityksen asiakkaat kokevat tulleensa palvelluksi on ensiarvoisen tärkeää, kun suunnitellaan uusia palveluja ja luodaan uutta tulosvirtaa yritykselle uusien liiketoimintamallien ja innovoinnin avulla. Päätepysäkillä saavutetaan liiketaloudellisesti merkittävää kasvua.

Miten siirtyä tekemisen tasolle?

Jos kuvaan yksinkertaisesti, miten IBM on tehnyt ja toteuttanut IoT-hankkeita, voisi sitä kuvata kolmella askeleella:

  • Ensin pidetään parin päivän työpaja yrityksen liiketoimintapäättäjien kanssa. Kirkastetaan yrityksen liiketoiminnalliset tarpeet ja mahdolliset käyttöesimerkit (use cases).
  • Tämän jälkeen selvitetään ja verifoidaan valitun testiesimerkin relevanttius Proof-of-Conceptin avulla. Kyseessä oleva PoC-kartoitus käytännössä testaa asiakkaan käyttötarpeen ja -hyödyn.
  • Näiden pohjalta asiakkaillamme on muodostunut selkeä kuva siitä, miten he voisivat hyödyntää näitä uusia oppeja omassa liiketoiminnassaan ja mitkä olisivat ne seuraavat askeleet tässä kerroksellisessa IoT-maailmassa.

Joissain tapauksissa IBM on myös auttanut yrityksiä kartoittamaan ne kilpailukykyä parantavat asiat, jotka ovat kulloisellekin yritykselle relevantteja ja miten ne voitaisiin tavoittaa. Asiaa on myös kuvattu termillä Business Value Assessment, BVA-kartoitus.

Autamme mielellämme asiakkaita ottamaan nuo ensimmäiset askeleet. Olkoon se sitten tuomalla analytiikkakyvykkyyden tuomat edut tai kokonaisvaltaisen end-to-end näkyvyyden ja kyvyn luomisen tai toteuttamisen saralta.

Avainsanat: BusinessConnect, Internet of Things, kilpailukyky

Kommentit