Internet of Things: Kerros kerrokselta lähemmäs nykyaikaa

Teollinen internet (Industrial internet), esineiden internet, asioiden internet – rakkaalla lapsella on monta nimeä. IoT-maailma ja sen mahdollistavat uudet ajatukset, kuten liiketoiminnan ja tuottavuuden tehostaminen, ovat keskiössä IoT-ratkaisujen toteutumisessa. Päätös siirtyä IoT-maailmaan ei ole kovinkaan helppo, ellei ole olemassa selkeää kuvaa siitä, mitä halutaan tehdä ja mitä hyötyä yritys siitä tulee saamaan. Ilmiötä on vielä selvennettävä. Miten saisin otettua IoT:n avulla uudet liiketoimintamallit ja prosessit omaan käyttöön?

IoT on näyttäytynyt pelikenttää muuttavana asiana. Teollisuusyritykset ovat jo kauan tehneet niin sanottua ennakoivaa huoltoa (condition based management) ehkäistäkseen ennakoimattomien käyttö- tai häiriötilanteiden syntymisen. Sinällään asiassa ei siis ole mitään uutta.

Mikä toiminnallisesti on uutta, on se, että ennakoivasta huollosta ollaankin menossa huomattavasti tehokkaampaan ja järkevämpään suuntaan. Esimerkiksi, sen sijaan että laitteelle on tehty ennakoiva huoltosuunnitelma, jossa kyseinen laite- tai laitekomponentti vaihdetaan vaikkapa kerran puolessa vuodessa, vaihdetaankin komponentti vasta hetkeä ennen kuin se hajoaa – ja mahdollisesti aiheuttaa mittavan ja kalliin käyttökatkon asiakkaan ympäristössä. Puhutaan siis ennustavasta huollosta (pdf).

IoT:ssä onkin tärkeää ymmärtää kokonaisuuksien kerroksellisuus. Laitteista saatava sensori(data)virta siirtyy tietorakenteisiin, joista se pureskellaan analyyttisilla, eli ennustavilla työkaluilla. Sen jälkeen voimme nähdä, mitä laitteessa juuri nyt tapahtuu ja mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Tämän tiedon perusteella yritykset voivat tehdä päätelmiä esimerkiksi siitä, miten kyseinen laite tai laitekokonaisuus toimii asiakkaan ympäristössä ja miten yritys voisi paremmin ja tehokkaammin palvella omia asiakkaitaan tätä tietoa hyödyntämällä.

Tässä kohtaa näemme jo täysin uuteen maailmaan. Maailmaan, jossa tuotteet siirtyvät täsmähuollon piiriin. Samalla luomme yrityksille kyvykkyyden siirtyä tuotekeskeisestä maailmasta nykyaikaisen palvelumaailman alueelle.

Siirtyminen näille uusille alueille ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen edustavat sitä murrosta, jossa kaikki haluavat olla mukana juuri nyt.

Avainsanat: analytiikka, big data, BusinessConnect, Internet of Things, kilpailukyky, teknologiajohtajuus

Kommentit