Matkalla kohti älyn uutta aikakautta, osa 2.

Nyt puhutaan enää hetkistä ennen vuoden 2014 IBM BusinessConnect -tilaisuutta. Yhteistyökumppanimme Elinar ja Esri Finland valmistautuvat tapahtumaan myös hihat heiluen ja jakoivat meille näkemyksiään tämän hetken suurimmista asiakastarpeisiinsa vaikuttavista trendeistä.

Sekä Elinarin teknologiajohtaja Ari Juntunen että Esri Finlandin myyntijohtaja Jalmari Talola olivat sitä mieltä, että heidän omalla tiedolla johtamisen alallaan –  Leading With Information  – tapahtuu tällä hetkellä paljon. Jalmari Talola tiivistää, että Big Data sekä sen myötä kasvava analytiikkan tarve ovat suurimmat trendit tällä aihealueella. Ja ovathan ne. Asiakkaat tarvitsevat uusia ja tehokkaampia keinoja hyödyntääkseen suuria tietomassoja, rikastaakseen omaa liiketoimintatietoa ulkoisella datalla ja löytääkseen omalle liiketoiminnalleen tärkeää tietoa päätösten tueksi. Pilviratkaisut mahdollistavat osaltaan sekä datan että jalostetun tiedon jakamisen suuremmalle joukolle.

Sneak peak ratkaisuihin

Finlandia-talolla pääset juttelemaan monen muun kumppanin lisäksi sekä Elinarin että Esrin edustajien kanssa, mutta Ari ja Jalmari raottavat mielellään yritystensä ratkaisuja ja toimintaa hieman etukäteen. Sitä jaksaa paremmin, kun on mitä odottaa. Niinhän se on.

”Ratkaisumme keskittyvät sijaintitiedon hyödyntämiseen. Asiakkaat voivat yhdistää omaan liiketoimintatietoonsa dataa monista erilaisista ulkoisista lähteistä ja visualisoida näitä kartalla, mikä parantaa raportoinnin tehokkuutta merkittävästi ja vie sitä prediktiiviseen suuntaan. Liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä voidaan analysoida ja vaikutukset voidaan ennustaa, jolloin liiketoimintakentässä tapahtuvat muutokset havaitaan nopeammin ja ohjaavat toimenpiteet voidaan tehdä välittömästi – ennen kun on liian myöhäistä. Hyödyntämällä sijaintitietoa voidaan liiketoiminnan kannalta keskeiset tiedot nähdä nopeasti, havaita ilmiöitä ja asioiden välisiä yhteyksiä, joita perinteiset raportit eivät edes paljasta, sekä jakaa tulokset halutuille kohderyhmille helposti ymmärrettävässä muodossa. Sijaintitietoa hyödyntämällä voidaan saavuttaa nopeasti ja varsin maltillisilla investoinneilla rahassa mitattavia hyötyjä joko säästöjen tai lisämyynnin kautta”, kertoo Jalmari Talola

Eikä analytiikkaa ilman Watson-perhettä. Ari Juntunen tiivistää: ”Tärkeimpiin ratkaisuihimme kuuluvat kehittyneen asianhallinnan ratkaisuna IBM Case Manager sekä IBM Watson Content Analytics. Haluamme osoittaa asiakkaillemme, että tekemällä vähemmän saat aikaan enemmän”.

Terveisiä lukijoille

Sekä Elinarilta että Esriltä kerrottiin, että BusinessConnect 2014 –tapahtumalta he odottavat ennen kaikkea mielenkiintoisia keskusteluja sekä uusien ja olemassaolevien asiakkaiden kohtaamisia. Ja niitähän riittää. Kumppaneihimme voit törmätä Finlandia-talolla koko päivän ajan. Asiantuntijat on tavattavissa Meeting Managerin kautta. Lightning Talk –esitykset pyörivät taukojen ajan non-stop ja nimensä mukaisesti nopeassa paketissa on paljon asiaa. Demo streetillä on esillä käytännön esimerkkejä ja ratkaisuja – seeing is believing!

”Monet organisaatiot eivät itse tunnista omaavansa sijaintitietoa, vaikka valtaosaan kaikesta datasta liittyy sijainti. Päättäjät eivät useinkaan itse osaa kuvitella sijaintitiedosta saatavaa hyötyä liiketoiminnalleen, vaan tarvitsevat siinä asiantuntijoiden apua. Kannattaa siis tulla kysymään ja keskustelmaan, jotta kunkin oman liiketoiminnan saavutettavissa olevat hyödyt tulevat kartoitettua, eivätkä jää hyödyntämättä. Esrin Location Analytics -demo ja asiantuntijamme ovat saapuvilla pitkin päivää”, sanoo Jalmari Talola.

”Tavoitteemme on lisätä tietoisuutta älykkään analytiikan mahdollisuuksista asiakassegmentissämme. Älykäs analytiikka luo mahdollisuuksia, jota kaikki eivät välttämättä oivalla. Tulkaa siis keskustelemaan ja haastamaan meitä tapahtumassa – tehdään yhdessä liiketoiminnastanne parempaa”, vinkkaa Ari Juntunen.

kumppani-ari-jalmari-FINAL
Pia Posio, viestintäjohtaja Amcham Finland

Avainsanat: analytiikka, big data, BusinessConnect

Kommentit