Energiaa ekosysteemeistä

Luonnon ekosysteemillä tarkoitetaan Wikipedian mukaan verraten yhtenäisen alueen eliöiden ja elottomien ympäristötekijöiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta. Siihen sisältyvät niin luonnon elolliset kuin elottomatkin kohteet tietyllä rajatulla alueella, esimerkiksi metsässä tai lammessa. Ekosysteemejä erottavat maantieteelliset rajat kuten vuoret, valtameret tai aavikot, tai niiden elottoman osan luontaiset rajat.

Ekosysteemi terminä on juurtunut myös business-kieleen jo varsin sujuvasti ja sitä viljellään jatkuvasti eri kanavissa, kuten esityksissä, blogeissa ja puheissa. Ja miksipä ei käytettäisi sillä, uusien ekosysteemien ja liiketoimintamallien rakentaminen mahdollistaa tehokkaasti uusien menestystarinoiden syntymisen yli toimiala -ja teknologiarajojen. Tässä kohtaa ihmisellä onkin siis mainio mahdollisuus ylittää luonnon ekosysteemille kuuluvat rajoitteet. Rajojahan ei käytännössä ole, kunhan vaan löytyy sopivasti uusia näkemyksiä ja rohkeutta uudenlaisille toimintamalleille yli perinteisien toimialakäytäntöjen.

Uudenlaiset liiketoimintaekosysteemit asettavat mielestäni asiakkaan hienosti keskiöön. Enää ei lähdetä liikkeelle pelkästään omista tuotteista tai palveluista vaan rakennetaan liiketoimintaympäristö, jonka eri palvelut vahvistavat toisiaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Lisäksi ekosysteemin muodostamaa palvelua ei määrittele yksittäinen tai muutama päämies vaan koko verkosto tuottaa siihen merkittäviä kokonaisuuksia.

Toki perinteisemmillekin kumppanuuksille on edelleen tarvetta. Varsinkin kun nykyiset liiketoimintatarpeet linkittävät yhteen useita jo yksinäänkin varsin haastavasti toteutettavia ratkaisukokonaisuuksia. Järjestelmien pitää sisältää kyvykkyydet tiedon analysoinnille, niitä on pystyttävä käyttämään tietoturvallisesti ja mobiilisti. Ja itsestään selväähän on, että kaikki tämä tulisi toteuttaa joustavasti pilvipalveluita hyödyntäen. On ollut hienoa havaita, että IBM on viimeaikoina julkistanut useita kovan tason kumppanuuksia juurikin edelläkuvattujen ratkaisualueiden osalta muun muassa Applen, Twitterin ja SAP:n kanssa.

Kiinnostavia ovat myös ekosysteemit, jotka muodostuvat, kun joukko kasvuyrityksiä yhdistää voimansa isojen globaalien toimijoiden kanssa. Synergiat löytyvät varmasti, kun ketterät ja rohkeat innovaattorit pääsevät hyödyntämään toimivaksi todettuja palvelu -ja analytiikkaratkaisuja sekä avoimia kehitysalustoja.

Suoraa toimintaa Slushissa

Olimme mukana Pohjois-Euroopan suurimmassa start up -tapahtumassa Slushissa, jossa tapasimme kahden päivän aikana yli 200 eri toimialoja edustavaa kasvuyritystä ja vaihdoimme ajatuksia, kuinka heidän liiketoimintaa voitaisiin edesauttaa IBM:n kasvuyrityksille suunnattujen palvelujen kautta. Keskustelimme varsinkin SoftLayer-pilvipalvelun ja Bluemix-kehitysalustan käyttömahdollisuuksista sekä Watson-analytiikan kyvykkyyksistä kasvuyrityksen kannalta.

slush-kollaasi1

Erityisen paljon keskustelimme siitä, että miten saisimme aikaiseksi enemmän ekosysteemeitä, joissa yritykset olisivat halukkaita avaamaan dataa ja palveluitaan rajapintojen kautta. Kun kiinnostavaa dataa avataan, on varmaa, että muutkin ulkopuoliset kehittäjät kiinnostuvat yrityksen tiedosta ja sovelluksista.  Ja mitä enemmän tuottettua dataa käytetään ja hyödynnetään, sen arvokkaammaksi se voi luonnollisesti muuttua. IBM on ollut innokkaasti mukana tämän tyyppisessä toiminnassa avaamalla rajapintoja esimerkiksi Watson-ekosysteemin kautta. Lisäksi olemme sitoutuneet tuottamaan startupeille ratkaisuja, joilla he voivat rakentaa ja toimittaa seuraavan sukupolven sovelluksia pilvipalveluita hyödyntäen.

Business-keskustelujen lisäksi tarjosimme katuruokaa Chef Watsonin tyyliin. Watsonin ideoimat reseptit antoivat hyvää ensimakua siitä, kuinka oppiva tietojärjestelmä voi tuoda täysin uudenlaisia näkemyksiä asioiden toteuttamiseksi .Toki paikalla olleiden huippukokkien Risto Mikkolan ja Mika Tuomosen ammattitaito näkyi taidokkaiden ruoka-annoksien viimeistelyn osalta. Risto Mikkola innostui myös kirjoittamaan aiheesta.

Slush oli kerrassaan loistava tapahtuma ja konsepti ekosysteemien ja uusien menestystarinoiden rakentamisen kannalta. Olen vieläkin innoissani siitä energian määrästä, joka välittyi kasvuyrityksien tekemisestä ja tavasta nähdä mahdollisuuksia kaikkialla.

Slush kokemuksen siivittämänä voin todeta, että panostuksia start up -kenttään tullaan varmasti jatkamaan IBM:n osalta aktiivisesti.

Tanssitaan siis kimpassa jatkossakin.

 

Juha-Pekka Lehto

Sales Director, Tikkurila Finland

Avainsanat: BusinessConnect, digitalisaatio, ekosysteemi, innovaatio, kilpailukyky, Slush, tekoäly

Kommentit