Osaatko sittenkään tunnistaa potentiaalin?

Kuvittele, että olet rekrytoimassa uutta myyjää organisaatioosi ja kuvailet rekrytointiasiantuntijalle toivelistaa tulevan myyjäsi halutuista ominaisuuksista. Adjektiivit ”Itsevarma, ulospäinsuuntautunut, sosiaalinen, vakuuttava” kuuluvat melko varmasti toivelistallesi.

Entäpä, jos olisit rekrytoimassa liiketoimintayksikköösi uutta johtajaa, joka tulee ottamaan vastuun liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen lisäksi suuresta joukosta ihmisiä. Saatat etsiä voimakastahtoista, vakuuttavaa ja karismaattista ihmistä, jota kiinnostaa erityisesti se, mitä viivan alle jää.

Meillä ihmisillä on taipumus luottaa kulttuurisidonnaisiin stereotypioihin ja vahvistaa niitä valinnoillamme esimerkiksi rekrytoinnissa. Meillä on myös taipumus viehättyä erityisesti itsemme kaltaisista kandidaateista. Mutta, ovatko nämä stereotyyppiset mielikuvat kuitenkaan niitä ominaisuuksia, jotka takaavat menestyksekkään suoriutumisen tehtävässä? Entä, jos voisit ensi kerralla tuntemusten lisäksi luottaa myös tutkimustietoon?

IBM Smarter Workforce Institute on tutkinut eri avainroolien menestyjiä ympäri maailmaa ja pyrkinyt ymmärtämään sitä, millaiset ominaisuudet parhaiten selittävät ja ennustavat hyvää suoriutumista. Tutkimuksen tulosten mukaan huippusuoriutumista selittävät melko erilaiset asiat kuin mitä perinteisesti kuvitellaan.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi myyjänä menestyy erityisen hyvin sosiaalisesti herkkä henkilö, jolla on kykyä aistia muiden tarpeita, viestintätyylejä ja tunteita sekä mukauttaa oma vuorovaikutustyylinsä kohtaamaan toisen ihmisen kanssa. Mikäli myyjä on lisäksi aidosti auttamishaluinen sekä motivoitunut ratkaisemaan asiakkaansa tarpeet ja tuomaan asiakkaalleen lisäarvoa – hänellä on hyvät edellytykset menestyä tehtävässä hyvin.

Millainen pomo menestyy parhaiten? Tutkimuksen mukaan ihmisläheinen asenne on tässäkin roolissa avain menestykseen, ei niinkään exceleiden tai numeroiden tarkkailu. Johtajana menestymistä ennustavat parhaiten työntekijä- ja asiakaslähtöinen asenne, helposti lähestyttävä luonne sekä kyky olla läsnä: ottaa aidosti kontaktia alaisiinsa ja kohdata heidät ihmisinä. Tämä ei ole tähtitiedettä, eikä vaadi suuria ponnistuksia, mutta näkyy nopeasti esimerkiksi henkilöstön omistautumistasossa ja tuottavuudessa  ̶  ja näin tulos näkyy nopeasti siellä viivankin alla.

Kun seuraavan kerran olet rekrytoimassa uutta ihmistä, sanotaanpa vaikka opettajaa kouluun, pysähdy hetkeksi ja mieti. Vaikka ensimmäisenä opettajasta mieleesi tulisikin ”vahva esiintyjä, hyvät vuorovaikutustaidot”, pohdi hetki sitä, mikä yhdistää tällä hetkellä niitä ihmisiä, jotka menestyvät tuossa roolissa parhaiten. Saatat huomata, että empaattisuus ja kyky nähdä asiat muiden näkövinkkelistä sekä kyky motivoida ja johtaa muita ihmisiä toimintaan saattavat sittenkin olla ne ensimmäiset asiat, joita haluat tulevaisuuden opettajaa kuvaavalle toivelistallesi.

Hyödynnetäänkö sinun organisaatioissasi tutkimustietoa rekrytointien taustalla?

 

Niina Huhhtala 
Account Executive, Gartner

 

Avainsanat: BusinessConnect, sosiaalinen liiketoiminta, työnteko

Kommentit