Yritysten ja organisaatioiden tapa toimia asiakkaidensa kanssa mullistuu

Rikas ja sähköinen läsnäolo ja vuorovaikutus ovat ohittaneet ja korvanneet kivijalkaan rakennetun toimitilan. Asiakkaat vaativat jatkuvasti parempaa eikä ketään pitäisi enää yllättää, että teknologia kehittyy edelleen jatkuvasti – ja millä vauhdilla! Kaikki tieto on heti syntyessään kaikkien käytettävissä, ja asiakkaiden sofistikoituminen ja odotustason kasvu asettavat yhä kiihtyviä vaatimuksia asiakkaan kohtaamiseen. Helppokäyttöisyys, toiminnollisuus, välitön vuorovaikutus ja 100 % käytettävyys ovat nyt yhtä tärkeitä kuin liiketilan sijainti, varustus ja ulkonäkö vain viisi vuotta sitten.

1. Ensimmäinen muutos tapahtui sähköisen kohtaamisen sovelluskehityksessä: panostus mobiililaitteiden ja selaimella toimiviin itsepalvelusovelluksiin vaati uutta laiteriippumatonta ja monimuotoista sovelluskehitysmallia. Käyttäjät odottavat tämän päivän sovelluksilta muun muassa vuorovaikutusta, oppimista ja rikkaampaa käyttäjäkokemusta. Lisäksi kuvien jakamisen yleistyminen ja dokumenttien skannaaminen puhelimella ovat moninkertaistaneet sovellusten sisäisen datan määrän. Erilaisten hakujen ja varsinaisten transaktioiden lisäksi sovellukset käsittelevät käyttäjän preferenssejä, dokumentteja, liitetiedostoja sekä yhä useammin myös kuvaa ja ääntä.
2. Toinen muutos tapahtuu käyttäjälle näkyvän sovelluksen alla: yksinkertaisemmat ja helpommat sovellukset pitää pystyä tekemään nopeammin vaikka niiden takana oleva monimuotoisuus olisi entistä vaikeampi hallita. Kuluttajien tottumuksia ja odotusarvoja ohjaavassa sosiaalisessa mediassa käsiteltävien tietojen määrä ja luonne on vielä suhteellisen helposti hallittavissa – mutta yritysten tuotteiden ja palveluiden tarjonta kuluttajille on monimutkaisempi kokonaisuus, joka on lisäksi yleensä rakennettu pitemmän ajan yli ja niihin liittyvät järjestelmät sisältävät oman historiansa. Tehokas tapa lähestyä uuden sovellustuotannon haasteita vaatii myös tietokanta-ajattelun ja tiedonkeruun uudistamista.

Rikkaan käyttäjäkokemuksen ja tehokkaan sovelluskehityksen integrointi yritystasolla

Nostetaanpa esiin uusia keskeisiä teknologiatermejä sovelluskehityksen tehostamiseen ja tietokantoihin liittyen. Paina mieleesi muun muassa NoSQL- ja JSON-ratkaisut, REST API sekä pilvipalvelujen käyttö.

NoSQL-tietokannat yksinkertaistavat rikkaampien tietotyyppien hyödyntämistä nopeammin ja ilman perinteisen SQL-tietokantamallin suunnittelua ja kiinnittämistä. JSON-ratkaisut ja REST API geneeriset rajapinnat niiden käyttöön ja kapasiteetin käyttö pilvestä tarjoavat skaalautuvan kehitys- ja tuotantoalustan käyttöön heti, ja ilman perinteistä investointitarvetta.

Nämä uudet teknologiat ovat selkeästi nopeampia, helpompia ja samalla kustannustehokkaampia tapoja tehdä uusia mobiili- ja web-sovelluksia.

NoSQL-malliset tiedonhallinta- ja keräntätoteutukset pitää pystyä integroimaan olemassa olevaan SQL- sovelluskantaan, jotta eri sovelluksille yhteiset asiakas-, tuote-, sopimus- yms. tietokomponentit voidaan käsitellä ja nähdä samoina sekä olemassa olevissa että uusissa sovelluksissa. Keskeinen tarve tässä kokonaisuudessa on myös analyytikan integrointi ja hyödyntäminen uusien sovellusten yhteydessä. Sovellusten käsittelemä tietomassa on itsessään jo erittäin tärkeää saada analysoitavaksi, mutta myös tietojen keräntä sovellusten käyttötavoista ja niihin liittyvistä kuluttajatottumuksista vaatii jatkuvaa analysointia.

Vaikka edellä mainitut NoSQL- ja JSON- teknologiat ovat nopeita käyttää uuden sovelluskehityksen pohjana ja tiedon tallettaminen NoSQL kantoihin on helppoa, ne eivät ole erityisen vahvoja tietovarasto- ja analytiikkakäytössä. Niinpä valmiit integraatiot SQL-pohjaisiin tietovarastoihin kannattaa ottaa käyttöön saman tien, koska kaikki raportointi- ja analytiikkatyökalut ovat heti käytettävissä niiden kanssa. Ymmärrä enemmän on perusedellytys nopeasti ja jatkuvasti kehittyvän sovelluskannan suunnittelussa – ja sitä kautta yrityksen tuotteiden ja palveluiden jatkokehittämisessä.

Iso osa tästä kaikesta on jo olemassa muun muassa pilvipohjaisina palveluina, joten uusien teknologioiden kokeilu ja käyttö voidaan aloittaa koska tahansa. IBM:n Bluemix-ympäristö sisältää sovelluskehitysympäristön tälle kaikelle, ja sieltä löytyy muun muassa Cloudant NoSQL/JSON tietokantapalvelut ja niiden integraatio perinteisiin SQL-tietokantoihin sekä dashDB tietovarastopalveluihin. IBM:n SoftLayer tarjoaa pilvikapasiteettia sekä virtualisoituna että tehokkaana bare metal -moodina ympäri maailman. Kuukausiveloitteinen käyttö ei vaadi investointeja ja uudet ympäristöt saadaan käyttöön sitä mukaa kuin niitä tarvitaan.

Haluatko ymmärtää enemmän? Tule mukaan helmikuussa järjestettävään Tee enemmän vähemmällä –aamiaisseminaariin ja olet kartalla.

Avainsanat: big data, kilpailukyky, mobiili, pilvipalvelut

Kommentit