Terveydenhuolto kaipaa avointa innovaatiota

Terveydenhuolto on tullut Suomessa ja muualla maailmassa mielenkiintoiseen taitekohtaan, jossa hoitohenkilökunnan ja kuluttajan roolit tulevat kansantaloudellisten realiteettien myötä muuttumaan radikaalisti seuraavien vuosien aikana. Muutokseen liittyy taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia tekijöitä, kuten digitaalisuus, kognitiivinen teknologia ja automatisaatio. Niiden potentiaalia vahvistaa kuluttajien parantunut medialukutaito ja kasvanut kiinnostus ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestään. Käynnissä oleva murros luo mahdollisuuden kasvattaa kuluttajalähtöisestä terveysteknologiasta merkittävän toimialan ja osaamiskeskittymän Suomeen. Tässä onnistuminen edellyttää meiltä kykyä ja halua tehdä avoimempaa yhteistyötä. Teknologiat ovat jo olemassa.

Oman terveyden toimitusjohtaja

Suomalaisen terveydenhuollon vahvuuksia ovat perinteisesti olleet hyvät hoitotulokset, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kustannustehokkuus. Nämä ovat kovaa valuuttaa myös tulevaisuudessa. Tällaisen perustan varaan on hyvä rakentaa uudenlainen palvelumalli, jossa kuluttaja tuottaa osan siitä palvelusta, joka aiemmin on ollut yksin lääkärin tai hoitajan vastuulla. Kuluttajasta tulee aikaisempaa aktiivisempi toimija ja tiedon tuottaja – eräänlainen oman terveytensä toimitusjohtaja. Sairauksien ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja kuntoutuminen siirtyvät kasvavassa määrin sairaalasta kotiin. Sairaala tai terveyskeskus on jatkossa yhtä lailla virtuaalinen kuin fyysinen paikka. Lääkärin vastaanotolla voi käydä myös kotisohvalta tai mökin laiturilta matkapuhelimen välityksellä. Sensoreiden ja algoritmien tuottamasta tiedosta ja analytiikasta tulee terveydenhoidossa arkipäivää. Palvelutuotanto siis hajautuu ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa kesken.

Kansalliset talkoot

Jotta edellä kuvattu olisi mahdollista tarvitsemme edistyksellisen teknologian rinnalle avoimempaa innovointia. Avoin innovaatio on tehokasta lääkettä nopeuttamaan terveydenhuollon rakennemuutosta. Avoin innovaatio avaa siiloja – se on yhdessä ideointia, innostumista, avointa tiedon vaihtoa, visiointia, onnistumista ja epäonnistumista, hyötyjen jakamista ja luottamuksen määrätietoista rakentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomalainen terveydenhuolto tarvitsee menestyäkseen kilpailukykyisemmän ekosysteemin. Se voi syntyä ainoastaan kansallisilla talkoilla, jossa voimansa yhdistävät palveluiden tuottajat, teollisuus, järjestöt, rahoittajat, viranomaiset ja kansalaiset. Yhteisiä motiiveja on varmasti helppo löytää – auttaa ihmisiä ja luoda kasvua ja työtä.

Usein parhaat innovaatiot syntyvät paikallisesti, siksi sairaanhoitopiirit ja yliopistosairaalat ovat avainasemassa terveydenhuollon uudistamistyössä. Niillä voi halutessaan olla myös keskeinen rooli taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistämisessä.

Istuessani viime syksynä San Diegon yliopistolla terveydenhuolto-aiheisessa työpajassa, olisi ollut lähes mahdoton sanoa ilman nimilappuja kuka fasilitoijista edusti yliopistoa, sairaalaa tai teollisuutta. Heidän visionsa oli hyvin samansuuntainen, tyyli konsensusta etsivä ja mikä parasta, kaikki kokivat aidosti hyötyvänsä yhteistyöstä. Verkostoissa toiminen, yhteistyö ja konsortiot ovat ehdottomasti amerikkalaisen yhteiskunnan vahvuuksia, myös terveydenhuollossa. Oli tavoitteena rahan ansaitseminen tai toiminnan tehostaminen.

Kuluttajat mukaan innovaatiotalkoisiin

Avoimeen innovaatioon liittyy oleellisesti myös kuluttajien eli palveluiden käyttäjien osallistaminen. Tulevaisuuden terveyspalveluiden muotoilussa on tärkeä nostaa keskiöön asiakaskokemus. Hajautetun palvelutuotannon ideaan kuuluu antaa käyttäjien kertoa millaisia palveluita he haluavat kuluttaa, milloin ja missä. Tehtävässä onnistumisen edellytyksiä parantaa se, jos omaksumme positiivisen kuvan kuluttajista terveyspalveluiden käyttäjinä. Ihmiset osaavat ja haluavat huolehtia omasta ja perheensä terveydestä, jos heille annetaan tehtävään motivoivat ja helppokäyttöiset työkalut. Kuluttajat ovat modernin terveydenhuollon vähiten hyödynnetty resurssi.     

 

Jani Ahonala, toimitusjohtaja, Kaufmann Agency

Avainsanat: innovaatio, Suomi nousuun, terveydenhuolto

Kommentit