Nähdään pilvessä

Vuonna 2015 odotetaan tapahtuvan vihdoin se muutos, jolloin Euroopan valtioiden taloudellinen kyntö tulee tiensä päähän ja alamme näkemään liikettä vihreillä numeroilla kohti planketin oikeaa ylänurkkaa. Tai jos nyt ei ihan ylänurkkaa niin ainakin sinne päin, ujosti yläviistoon.

Samat vehreät ennusteet pätevät myös ICT-alaan, joka on polkenut heikommat suhdanteet melko lailla paikoillaan. Kasvua ennakoidaan tälle vuodelle eri lähteistä riippuen kertyvän 1–1,5 % ja muun muassa IDC:n mukaan pilvipalvelut, mobiili, analytiikka ja sosiaaliset liiketoimintaratkaisut tulevat olemaan merkittävässä osassa tätä kasvua. Tämä trendi näkyy hyvin vahvasti perinteisen hardware -liiketoiminnan kohdalla, joiden markkinoiden odotetaan hieman laskevan vuosien 2013–2018 välillä. Samalle aikajänteelle palveluiden ja softapuolen odotetaan toisaalta hieman kasvavan.

Ainakin allekirjoittanut kysyy tässä vaiheessa: mitä löytyy lukujen takaa? Mitä muutoksia on tapahtunut ostajissa ja ICT-ratkaisujen käytössä, joka selittäisi tätä muutosta?

Pilvipalvelut tarjoavat etenkin julkisen ja hybridipilven osalta suunnattomia mahdollisuuksia kehittää uutta liiketoimintaa ja vieläpä tehdä tämän kaiken ilman raskaita investointeja. Kehitysprojekteissa kustannukset toteutuvat todellisen käytön mukaan ja ne voidaan kohdistaa juuri niille projekteille, joihin rahat on käytettykin. Pilvipalveluiden kohdalla hoettua CAPEX-OPEX -transitiota tarvitsee tuskin toistaa, mutta hyödyt eivät jää pelkästään siihen.

Taloudellisten hyötyjen lisäksi tuotekehitys vapautuu aika- ja paikkasidonnaisuudelta liikkuvan käytön myötä. Tästä esimerkkinä mainittakoon Comptel (pdf). Pilvipalvelut ja niiden ympärille rakennetut laajat konesaliverkot, kuten esimerkiksi SoftLayerin maailman kattava verkosto, luovat täysin uusia mahdollisuuksia palveluiden jakelulle ja globaalille palvelutuotannolle.

Pilvipalveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen sekä uusien innovaatioiden saattamisen yhteen ei välttämättä enää tarvitse olla niin IT-vetoista. Eri pilvipalveluiden mahdollisuuksien yhdistäminen ja siihen liittyvä asiantuntijatyö on nykypäivänä helppo hankkia myös talon ulkopuolelta.

Teknisen asiantuntijatyön lisäksi pilvipalveluiden hyödyntämistä helpottavat eri kyvykkyyksiä yhdistävät toimijat. Tästä esimerkkinä pilvi.com:n palvelukokonaisuus joka mahdollistaa palveluntarjoajalle verkko-portaalin, jonka kautta loppukäyttäjä voi hankkia teknologian monipuolisesti usealta tuottajalta ja yhdistää näitä kyvykkyyksiä saumattomasti ympäri vuorokauden.

Täten julistan, että suomalaisten yritysten ehdoton edellytys pärjätä tulevaisuuden avoimessa globaalissa kilpailuympäristössä on kansainvälisesti kyvykkäiden ja joustavien ratkaisujen tuottaminen. Ja emmehän me siinä ole yhtään sen huonompia, kuin kaveritkaan.

Avainsanat: kilpailukyky, pilvipalvelut

Kommentit