Nautinnollista opiskelua

Olet varmasti aikuisiälläkin kokenut oppitilanteen, jossa aika ja paikka katoavat ja keskityt aistit ymmyrkäisinä uuden omaksumiseen. Imet flow-tilassa tietoa sisääsi ja huomaat pian osaavasi soveltaa sitä kohtaamissasi tilanteissa. Tällöin jää pohtimaan, mitkä tekijät vaikuttavat oppimisen tehokkuuteen?

Meillä on sisäänrakennettu tarve tehostaa toimintaamme etenkin työelämän puolella. Nykyaikaiset oppiratkaisut tarjoavat tähän moninaisia vaihtoehtoja. Perinteinen kasvokkain tapahtuva lähiopetus on edelleen käytännöllinen vaihtoehto, mutta sen rinnalle on noussut vahvasti verkko-oppiminen, joka tarjoaa joustavan, paikasta ja ajasta riippumattomamman vaihtoehdon.

Oppimisen täytyy olla kannustavaa ja innostavaa

Hyvillä välineillä voidaan merkittävästi parantaa oppimistuloksia. Verkko-oppiympäristön pitää olla:

  • intuitiivinen
  • yksinkertainen
  • opiskelijaa tukeva
  • osallistava
  • oleelliseen keskittyvä

Kukaan ei jaksa tänä päivänä selailla ohjekirjoja, olivat ne miten helpossa muodossa tahansa. Verkko-oppimisen käyttäjäkokemus on oltava välittömästi omaksuttava, selkeä ja simppeli. Jos vaihtoehdoissa esiintyy moniselitteisyyttä, mahdolliset selitteet tai vihjeet on tuotava käyttäjälle vaivattomasti esiin esimerkiksi oikeassa paikassa näkyvin vihjeikkunoin.

Informaation hyökyaalto on niin valtava, että ympäristön täytyy auttaa opiskelijaa löytämään mahdollisimman helposti hänen tarpeitaan parhaiten vastaava sisältö. Tarvittava informaatio täytyy olla omaksuttavissa lyhyissä (esim. vartin) pätkissä ja sen on löydyttävä välittömästi.

Miten muistaa kaikki omaksuttu tieto?

Mitä nopeammin oppia pääsee soveltamaan, sitä paremmin se juurtuu pitkäaikaiseen muistiimme. Hyvin laadittu materiaali voi suuresti auttaa, tarjoamalla tehokkaita kuvallisia muistikoukkuja, joihin uusia tiedonjyväsiä voi ripustella.

Esimerkki tästä jo satoja vuosia käytetystä tekniikasta näkyy tämän kirjoituksen kuvassa. Pari(suhde)vaaka on juuri niin älytön kuin miltä se kuulostaakin, mutta sen muistiarvo on suurimmalle osalle ihmisistä hyvä, koska he elävät toisen henkilön kanssa, mutta tuskin ovat koskaan mittauttaneet yhteistä painoaan tandemvaa’assa. Oheiseen vaakaan voi sijoittaa keskeisiä asioita esimerkiksi asiakasesitystä varten. Kuvittele parisi ja itsesi sijasta vaa’an antureille vaikkapa kaksi keskeisintä seikkaa seuraavasta työtehtävästäsi. Huomaat pian, että vaikka päivän aikana kaikenlaista häiriötekijää ilmaantuu, kyseiset asiat ovat liisterin lailla liimautuneet muistiisi, josta ne voi helposti poimia esiin kyseisen muistitäyn avulla.

Aika uuden omaksumiselle on aina oikea, joten aloita sinäkin jo tänään potentiaalisi kasvatus uusimmilla oppimetodeilla.

Avainsanat: oppiminen, työnteko

Kommentit