Kuinka tarttua hetkeen: analytiikka

Ennen BusinessConnectia annamme puheenvuoron kumppaneillemme, sillä heillä riittää näkemystä siitä, mitkä ovat tämän hetken polttavimmat puheenaiheet liikemaailmassa. Esrin Antti Ahola ja Digian Erkki Talvela kertovat, mitä tapahtuu analytiikan rintamalla ja millä mielin he odottavat tämän vuoden tapahtumaa.

Aholalle ja Talvelalle selvä trendi on kasvava datan määrä ja sen tehokas hyödyntäminen. ”Ulkoisten ja sisäisten tietolähteiden yhdistäminen ja tämän kokonaisuuden ymmärtäminen sekä ennen kaikkea oman toiminnan sijoittaminen tähän kontekstiin on kysytty taito nykypäivän haastavassa ympäristössä”, tarkentaa Ahola. Talvela nostaa esille reaaliaikaisen tiedon, jonka avulla voidaan luoda personoituja asiakaskokemuksia sekä tukea johtamista ja päätöksentekoa. Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että pelkkä datan ymmärtäminen ei riitä – se tulee myös kommunikoida koko organisaatiolle. Muista ajankohtaisista trendeistä Talvela mainitsee uudet palvelut ja ansaintalogiikat sekä itseään koskevan datan omistamisen ja jakamisen. Ahola mainitsee, että asiakaskeskusteluissa vilisevät sanat teollinen internet, big data, laiteriippumattomuus, mobiliteetti, self service analytics ja digitalisaatio.

Kummaltakin yritykseltä löytyy ratkaisuja datan käsittelyyn. Esri tarjoaa asiakkailleen ArcGIS-paikkatietoalustan, joka mahdollistaa ulkoisten ja sisäisten tietolähteiden yhdistämisen kartoiksi, joita voi käyttää millä laitteella tahansa ajasta ja paikasta riippumatta. ”Paikkatietoalusta yhdistää tiedot niille luonnollisen avaimen – sijainnin – kautta. Lopputuloksena on joukko automaattisesti päivittyviä helppokäyttöisiä digitaalisia karttoja, joilla esiintyy organisaation oma toiminta suhteessa sen toimintaympäristöön liittyviin kriittisiin tekijöihin”, Ahola avaa ratkaisun ydintä.

Digian osaamisalueeseen kuuluvat puolestaan liiketoimintalähtöiset modernit sovellukset, joita täydentää vahva palvelumuotoilu- ja integraatio-osaaminen. Talvela summaa yrityksen tarjoamien ratkaisukokonaisuuksien etuja: asiakaskokemuksen ymmärtäminen, hallittu toteutus, helppokäyttöiset sovellukset ja ostamisen helppous. Lisäksi Digialta löytyy palvelukartta-työkalu, joka tunnistaa analytiikkaa hyödyntävät uudet palvelut.

Tapahtumalta kumpikin yritys odottaa mielenkiintoisia keskusteluja yritysten tämänhetkisistä asiakastarpeista. Esri haluaa kuulla tapahtumakävijöiden mietteitä siitä, minkälaisille maantieteellisille vaikutuksille he ovat alttiita, minkälaista roolia heidän toiminnassaan eri asioiden etäisyydet, sijoittuminen ja näiden väliset vaikutussuhteet näyttelevät. Digia puolestaan esittelee Elisa Aisti -asiakascaseaan. Tärkeintä kummallekin on kuitenkin mahdollisuus päästä keskustelemaan tapahtumavieraiden kanssa siitä, miten Esri ja Digia voivat auttaa yrityksiä pääsemään tavoitteisiinsa.

Esrin ja Digian asiantuntijoita voit tavata Finlandia-talolla koko päivän ajan 14.lokakuuta. Vielä ehdit myös katsastaa kumppaneiden Lightning Talk -videot. Nähdään BusinessConnectissa ja tartutaan yhdessä analytiikan hetkeen!

 

talvela_ahola_BW
Erkki Talvela ja Antti Ahola

 

PS. Tiesitkö, että Finlandia-talolle pääsee sujuvasti näinkin laajalta alueelta? Esrin kartta kertoo, että autoillen löydät paikan päälle 30 minuutissa eri puolilta pääkaupunkiseutua. Toki paikalle tuovat kätevästi myös julkiset kulkuvälineet.

esri-digia-map

 

Juha-Pekka Lehto

Sales Director, Tikkurila Finland

Avainsanat: analytiikka, BusinessConnect

Kommentit