Kuinka tarttua hetkeen: tietoturva ja työn liikkuvuus

BusinessConnect 2015 on vain päivien päässä ja valmistelut käyvät vilkkaana. Kumppaneillamme, Combitechin Pekka Blombergillä, Advance IT Solutionsin Pasi Parkkosella ja Enfon Pekka Hagströmillä, oli kuitenkin hetki aikaa avata näkemyksiään tietoturvasta ja odotuksistaan tapahtuman tiimoilta.

Miten kumppanimme näkevät tietoturvan ja siihen liittyvät haasteet?

Tiedon turvaaminen on moniulotteinen, mutta elintärkeä asia yrityksen liiketoiminnan jatkuvuudelle digitalisaation kasvaessa, tietävät Blomberg, Parkkonen ja Hagström. Digitalisaation myötä myös tietomurrot yleistyvät ja ammattimaistuvat. Blomberg painottaa, että digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin keskinäisen riippuvuuden kasvaessa haasteeksi muodostuu kokonaisuuden turvaaminen. Valmisteilla on myös tietosuoja-asetus, joka velvoittaa yrityksiä reagoimaan tietoturvauhkiin, valaisee Parkkonen. Hagström tietää työnteon liikkuvuuden asettavan lisähaasteita yrityksille, sillä mobiililaitetta tulee pystyä tarvittaessa käyttämään myös henkilökohtaiseen asiointiin. Yhdeksi isoksi trendiksi hän mainitsee myös sen, että tietohallinto ostetaan enenevissä määrin alihankkijalta, ja palvelujen on oltava koottavissa ja purettavissa kuin legopalikat.

Kumppanimme haluavat omilla ratkaisuillaan varmistaa asiakkaidensa työn jatkuvuuden. Combitech tarjoaa ratkaisuja tilannetietoisuuteen, riskienhallintaan, analyysiin ja tulkintaan: ”Ratkaisumme antavat asiakkaillemme mahdollisuuden valvoa yhdessä fyysisiä ja digitaalisia infrastruktuureja ja prosesseja ja näin saada hälytykset poikkeamista”, kertoo Blomberg.

Advance IT Solutions puolestaan auttaa asiakkaitaan tietokantojen suojaamisessa: ”Kriittisten järjestelmien tieto sijaitsee tietokannoissa ja vain suojaamalla itse tietokanta saadaan kattava suoja niin sisäisten kuin ulkoistenkin uhkien varalle. Ratkaisumme suojaavat nimenomaan tietokantojen datasisällön hyödyntäen useita eri tekniikoita”, selventää Parkkonen.

Liikkuvaan työhön ja sille ominaisiin tietoturvahaasteisiin erikoistunut Enfo tarjoaa mobiililaitehallintaratkaisuja, jotka sallivat BYOD-tyyppisen henkilökohtaisten ja yrityksen tarjoamien laitteiden yhtäaikaisen käytön. Ratkaisu suojaa kaiken yritysdatan ulkoisilta uhkilta, muilta sisäisiltä sovelluksilta ja tahattomalta pilvitallennukselta, ja se tukee kaikkia mobiililaitteita. Palvelu on helppokäyttöinen ja mahdollistaa työnteon turvallisuuden aikaan ja paikkaan katsomatta.

Mitä yritykset odottavat erityisesti tämän vuoden tapahtumalta?

BusinessConnectissa myös aiemmin mukana olleet kumppanit toteavat yhdestä suusta, että tapahtuma kokoaa yhteen liikemaailman ajankohtaiset aiheet ja tarjoaa ratkaisuja yritysten tarpeisiin. Advance IT Solutionsin Parkkonen kertoo odotuksistaan seuraavaa: ”Olemme tiiminä osallistuneet tapahtumaan jo useita kertoja ja tiedämme sen olevan hienosti järjestetty, aiheiltaan ajankohtainen ja auttavan asiakkaita saamaan hyvän kuvan siitä, mihin ICT-maailma on menossa ja mistä asioista on syytä olla tietoinen nyt ja lähitulevaisuudessa.”

Jokainen odottaa myös innolla asiakastapaamisia ja mahdollisuutta päästä auttamaan asiakkaitaan tietoturvaan liittyvissä ongelmissa. ”Näytämme demojen avulla kuinka kyberturvallisuudessa ollaan ajan tasalla joka hetki, sekä valvonnan että analyysin näkökulmista”, kertoo Blomberg Combitechiltä. Advance IT Solutionsia voi nykäistä hihasta, jos mieltä askarruttaa datan prosessointi ja suojaus. He haluavat myös haastaa asiakkaitaan ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelta” ja nostaa esille uusia ajatuksia ja menetelmiä perinteisten rinnalle. Enfo puolestaan tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrityksen IBM MobileFirst (Maas360) -palvelun demoon. Lisää näkemyksiä mobiililaitehallinnasta ja sen käyttöönotosta löydät Enfon Jorma Mähösen blogikirjoituksesta.

Asiantuntijuutta tietoturva-asioissa siis löytyy, joten poikkea rohkeasti juttelemaan kumppaneidemme kanssa. Heitä voi tavata Finlandia-talolla koko päivän ajan 14.lokakuuta. Vielä ennen tapahtumaa ehdit myös katsoa kumppaneiden Lightning Talk -videot. Nähdään BusinessConnectissa ja tartutaan yhdessä hetkeen!

 

blomberg_parkkonen_hagstrom_BW
Pekka Blomberg, Pasi Parkkonen ja Pekka Hagström

 

 

Juha-Pekka Lehto

Sales Director, Tikkurila Finland

Avainsanat: BusinessConnect, tietoturva

Kommentit