Maailma ei ole koskaan ollut näin hyvällä mallilla

Suomalaista keskustelua värittää tällä hetkellä talousvaikeudet ja pakolaisvirrat, kaikki tuntuu olevan huonommin kuin ennen. Uskallan väittää, että maailma ei ole koskaan ollut näin hyvällä mallilla – nimittäin liiketoiminnan kehittämisen mahdollistavan teknologian näkökulmasta.

Digitalisointi, data, analytiikka ja koodaamisen kulttuuri muuttavat maailmaa ja luovat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja uusien ideoiden toteuttamiselle.

Teknologinen kehitys tarjoaa alustan, jonka päälle voimme rakentaa käytännössä mitä vaan – rohkeimmatkin ideat ovat toteuttavissa. Uuden, menestyvän liiketoiminnan luominen ei myöskään enää välttämättä vaadi suurta pääomaa, vaan se on kaikkien ulottuvilla teknologian halpenemisen ja paremman saavutettavuuden ansiosta.

Esimerkkejä menestyjistä on useita: Uber lienee maailman suurin taksiyhtiö, joka ei omista ainuttakaan taksia. Airbnb majoittaa enemmän ihmisiä kuin yksikään hotelliketju omistamatta ainoatakaan kiinteistöä. Yhteistä näille kahdelle on digitaalisen maailman mahdollisuuksien realisointi tavalla, joka luo käyttäjälle mieluisan kokemuksen yksinkertaisesti ja edullisesti. Tämä ei olisi mahdollista ilman huikeaa teknologista kehitystä niin prosessorien, massamuistilaitteiden, verkkojen, pilven ja mobiiliteknologioiden saralla.

Uusia mahdollisuuksia luodaan tällä hetkellä softakoodilla kaikilla elämänalueilla. Nykyaikainen auto sisältää jo 100 miljoonaa koodiriviä. Jatkossa kotimme ovat täynnä entistä älykkäämpiä kodinkoneita, valaistusta ja esimerkiksi terveyteemme liittyviä antureita. Liikenne muuttuu koko ajan älykkäämmäksi erilaisten sensorien ja ohjelmakoodin ansiosta. Myös energiasektorilla odotetaan huikeita kasvulukuja vastaavien teknologioiden vaikutuksesta.

Voidaksemme omaksua ja hyödyntää alati kehittyvää teknologiaympäristöä meidän on oltava tietoisia siitä ja avoimia sen suomille mahdollisuuksille. Digitaalista liiketoimintaa ei tule kohdella erillisenä saarekkeena, vaan teknologian jatkuva hyödyntäminen on osa nykyaikaista toimintamallia. Meidän pitää aktiivisesti tutkia, etsiä ja ymmärtää teknologiaympäristöä ja organisoitua paremmin siihen liittyvän osaamisen ja tiedon jakamiseen. Jatkuva kehittyminen ei ole sanahelinää, vaan välttämättömyys.

Tuotteet, järjestelmät ja palvelut tulevat jatkossa kehittymään kohti kognitiivista liiketoimintaa. Ne toimivat ihmisen lailla: ymmärtävät paremmin ympäristöään ja kykenevät päättelemään käytössä olevan tiedon avulla kulloinkin parhaita toimintamalleja. Kognitiiviset järjestelmät oppivat jatkuvasti – ja toisin kuin ihmiset, ne kykenevät tekemään sitä kellon ympäri päivästä ja vuodesta toiseen.

Kognitiivinen liiketoiminta voi mahdollistaa ihmisenkaltaisen vuorovaikutuksen järjestelmien ja niiden käyttäjien välille. Niiden avulla voidaan esimerkiksi skaalata toimialojen paras asiantuntemus laajalle, kuten esimerkiksi lääketieteen alueella on jo tehty IBM Watson -teknologian  avulla. Erilaiset palvelutilanteet voidaan moninkertaistaa kognitiivisten järjestelmien kyetessä tavoittamaan sidosryhmät eri prosessien, kuten asiakaspalvelun, hyvinä ja huonoina hetkinä.

Koskaan aiemmin ihmiskunnalle ei ole ollut käytössään tällaista teknologista voimaa, jonka päälle kehittää ratkaisuja ja palveluja kaikille elämänalueille. Tässä hetkessä on hienoa elää – otetaan siitä kaikki irti!

 

Juha Teljo, Senior Director, Salesforce

Avainsanat: analytiikka, big data, BusinessConnect, kilpailukyky

Kommentit