Vakuutusmaksut kuriin tekniikalla ja rehellisyydellä

Jatkuvat vakuutusmaksujen korotukset saivat minut pohtimaan, millä tavoin henkilökohtaisiin maksuihin voisi tuoda helpotusta. Mieleeni nousi kolme keskeistä keinoa tilanteen selättämiseksi: teknologian hyödyntäminen, personoidut vakuutukset ja petosten torjunta.

Uudenlaista teknologiaa, joka vaikuttaisi autovakuutuksiin, on jo testattu menestyksekkäästi Yhdysvalloissa. Robotisoitujen autojen on todettu vähentävän ajovirheitä ja siten myös kolareita, ja jo osittainenkin automatisointi vähentää parkkihalleissa tapahtuvia törmäyksiä ja maantieajossa tehtyjä ajovirheitä. Autot on myös mahdollista suunnitella vaihtamaan tietoa keskenään IoT-teknologiaa hyödyntäen. Varkauksia puolestaan voidaan estää lisäämällä ajonestolaitteita ja älykkyyttä auton hallintaan. Hyvinä esimerkkeinä ovat sormenjälki- ja silmänpohjatunnistus, joilla voidaan rajoittaa auton käyttöönottoa. Teknologian avulla on siis mahdollista estää onnettomuuksia ja varkauksia, jolloin myös vakuutusmaksut pienenisivät.

Toinen keino korotusten taltuttamiseen voisi löytyä vakuutusten personoinnista. Ennakoivaa analytiikkaa ja vakuutuksen ottajan historia- ja elämäntilannetietoja hyödyntämällä voitaisiin luoda profiileja, joiden mukaan esimerkiksi vuosittaiset henkilö- ja matkavakuutukset hinnoiteltaisiin erilaisten henkilökohtaisten riskiluokitusten mukaisesti.

Suurin etu koko yhteiskunnalle muodostuisi todennäköisesti kuitenkin torjumalla petolliset vakuutushakemukset. Accenturen julkistaman arvion mukaan eurooppalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden rahalliset menetykset petollisiin vakuutushakemuksiin liittyen liikkuvat 8-12 miljardin euron välillä vuosittain.

Älykkäät analysointijärjestelmät ovat erinomainen apu rikollisten aikeiden tunnistamisessa ja estämisessä. Myös väärennetyt dokumentit voidaan tunnistaa tehostamalla tiedonkulkua eri viranomaisten välillä. Suomessa toimiva vakuutusyhtiöiden yhteinen vahinkorekisteri on jo sinällään vähentänyt korvaushuijauksia ja modernit, optimoidut petosten torjuntaan suunnitellut ratkaisut mahdollistavat todelliset säästöt vakuutusyhtiöille. Sen myötä saavutetaan toivottavasti myös pienemmät maksut meille rehellisille vakuutusten maksajille.

Avainsanat: digitalisaatio, innovaatio, Internet of Things, pankki- ja vakuutusala

Kommentit