Watson-ekosysteemi kognitiivisten palveluiden veturina

Kognitiivisista palveluista ja tietojenkäsittelystä on tulossa entistä kiihtyvämmällä tahdilla keskeinen osa nykypäivää. Kognitiivisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan palveluita ja järjestelmiä, jotka ovat interaktiivisia, oppivia ja pystyvät järkeilemään oppimansa perusteella. Tämän tyyppisiä järjestelmiä tarvitaan erityisesti päätöksenteon tueksi etsimään ja analysoimaan erilaisia asiayhteyksiä jäsentelemättömästä datasta.

Vuosi 2015 oli IBM:lle erittäin aktiivinen kognitiivisuuden saralla. Viime vuoden aikana Watsonin kyvyt analysoida erilaisia tietosisältöjä karttuivat entisestään. Watson oppi puhumaan japania, portugalia, espanjaa ja arabiaa sekä tunnistamaan kuvia ja jopa analysoimaan ihmisten tunnetiloja kasvonpiirteiden perusteella. Monia uusia kognitiivisia palveluita ja kyvykkyyksiä kehittyi varsinkin Watson-ekosysteemin kautta, joka laajeni käsittämään yli 500 kumppania, 36 maata ja 17 eri teollisuudenalaa.

Watson-ekosysteemiin liittyessään kumppanit pääsevät osaksi yli 80 000 kehittäjän maailmanlaajuista verkostoa. Ekosysteemin jäsenenä kumppanit voivat käyttää Watson Developer Cloudia ja lukuisia erilaisia API-ohjelmointirajapintoja uudenlaisien palveluiden ja ideoiden rakentamiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon. Yli sata kumppania onkin jo tuonut markkinoille kaupallisia, kognitiivisuutta hyödyntäviä palveluita, sovelluksia ja tuotteita.

Kognitiiviset teknologiat tulevat väistämättä yleistymään vuonna 2016. Nopeus, jolla yritykset pystyvät tuomaan markkinoille kognitiivisia palveluita ja keinoälyä hyödyntäviä sovelluksia on kolminkertaistunut alle vuodessa. Esimerkkejä uudenlaisista kognitiivisista palveluista ovat mm. Under Armourin Personal Trainer -sovellus ja Softbankin interaktiivinen asiakaspalvelurobotti Pepper.

pepper_and_pt

 

 

Juha-Pekka Lehto
Sales Director
Tikkurila Finland

Avainsanat: digitalisaatio, ekosysteemi, kognitiivinen liiketoiminta

Kommentit