Avoimuutta arviointeihin

Persoonallisuuspsykologian uranuurtaja Gordon Allport totesi aikoinaan lakonisesti, että jos haluaa tietää ihmisen ajatuksista ja tuntemuksista, niitä kannattaa kysyä häneltä itseltään. Tämä oli tietynlainen lähtölaukaus lukuisille eri henkilökyselyille, -tutkimuksille sekä -arvioinneille, joita sovelletaan muun muassa työnhaun yhteydessä. Niin hyvältä kuin suora lähestymistapa kuulostaakin, siihen liittyy seuraavia, keskeisiä haasteita:

  • Ymmärtääkö vastaaja kysymyksen oikein?
  • Tietääkö hän siihen vastauksen?
  • Jos tietää, niin vastaako hän siihen totuudenmukaisesti?

Viimeksi mainittu vaihtoehto tarkoittaa, että arvioitava voi pyrkiä kaunistelemaan vastauksiaan sen mukaan, mitä hän kuvittelee vastaanottajan haluavan kuulla. Samaan tapaan kuin lapset pyrkivät vakuuttamaan joulupukin ja tontut kiltteydestään runsaan lahjasadon toivossa.

Luonnollista kieltä ymmärtävä ja oppiva nykyteknologia tarjoaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia henkilöarviointien osa-alueella. Suora aivomittaus ei toistaiseksi ole kovin käytännöllistä tai kustannustehokasta, mutta sitä odotellessa voi tutkailla valaisevaa esimerkkiä, jossa Watson-ohjelmisto analysoi henkilön profiilia ja esittää sen perusteella havaintoja henkilöstä, muun muassa Isoa vitosmallia hyödyntäen.

Tällainen vapaamuotoisempi lähestymistapa, jonka Watson tarjoaa, ratkaisee ainakin osan edellä esitetyistä kriittisistä havainnoista Allportin metodia kohtaan. Lähtökohtaisesti vastaaja tietää, mikä on henkilökohtainen profiili. Lisäksi hän voi helpottaa työtään ottamalla pohjaksi omat LinkedIn-tietonsa, joista saattaa jo löytyä tarpeeksi materiaalia Watsonin pureskeltavaksi. Vaikka periaatteessa kaikkeen pitää varautua, niin silti täysin vapaamuotoinen tekstiharjoitus lienee vaikeammin väärinymmärrettävissä kuin suljetut yhden seikan kysymykset. Lisäksi tulosten kaunistelu on huomattavasti hankalampaa vapaamuotoisena kuin yksinkertaisen numeerisen asteikon välityksellä.

Toki tätäkin metodia voidaan kritisoida. Jos, ja kun, testityökalut ovat vapaasti saatavilla, kandidaatit voivat etukäteen ”säätää” profiileitansa halutunlaisilla avainsanoilla ja lauserakenteilla. Tietysti aihevalintoja voi olla oman itsensä lisäksi muitakin, jolloin etukäteismuokkauksella ei todennäköisesti saavuteta merkittävää hyötyä. Vapaamuotoinen arvio täydentääkin oivasti nykyisiä henkilökartoitusvaihtoehtoja ja tuo toivon mukaan tähän alueeseen lisää kaivattua ketteryyttä ja hauskuutta.

Avainsanat: digitalisaatio, tekoäly, työnteko

Kommentit