Käyttäjä on kuningas myös mobiilissa

Tapahtui tosielämässä: Erään suomalaisen teollisuusyrityksen olemassa oleva järjestelmä oli hieman kankea ja vaikeasti opittava uusille käyttäjille. Järjestelmä toimi tietokoneella, joita oli vain muutama toimipistettä kohden. Liikkuva käyttäjä joutui usein turvautumaan kynään ja paperiin ja syöttämään tiedot järjestelmään jälkikäteen.

Ratkaisu: Uusi mobiilisovellus Toimintamallin parantaminen

Lähdimme IBM:llä liikkeelle siitä, että määrittelimme yhdessä asiakkaamme kanssa nykyisen toimintamallin haasteet ja järjestelmän tekniset kyvykkyydet, käyttäjien tarpeet sekä näiden perusteella kehitysprojektin tavoitteet. Seuraavaksi arvioimme, mitkä prosesseista toistuivat useimmiten ja miten näitä prosesseja voitaisiin parantaa suhteessa käyttäjien ja liiketoiminnan tavoitteisiin.

Päädyimme ratkaisuun, jossa käyttäjille tarjottiin mobiilisovelluksena uusi, yksinkertainen käyttöliittymä olemassa olevaan järjestelmään. Mobiilisovelluksen ja taustatoimintojen automatisoinnilla vähensimme syötettävän tiedon määrää merkittävästi, nopeutimme prosessia ja minimoimme virheet.

Tässä tapauksessa mobiilisovellus ei korvannut vanhaa järjestelmää, vaan teki sen käyttämisestä entistä helpompaa, ketterämpää ja joustavampaa. Työntekijöiden tehokkuuden kasvattamisen lisäksi mobiilisovellus tarjoaa nyt uusille käyttäjille helposti omaksuttavan tavan käyttää järjestelmää. Asiakkaan aktiivinen osallistaminen projektin kaikkiin vaiheisiin mahdollisti myös sen, että pystyimme keskittymään myös käyttökokemuksen optimointiin projektin aikana.

Käyttökokemus ei itsessään kuitenkaan kerro, onko sovellus hyödyllinen. Tämän vuoksi hyvä käyttökokemus piti tässäkin tapauksessa rakentaa käyttäjien tarpeiden ja liiketoiminnallisten tavoitteiden päälle. Lähtökohtaisesti kaikki mobiiliratkaisut tulisi rakentaa muuttamaan toimintatapoja ja helpottamaan käyttäjien elämää, olipa kyseessä sitten työntekijöille tai vapaa-ajan käyttäjille suunnattu ratkaisu.

Mobiili istuu alalle kuin alalle

Mobiiliratkaisu sopii kaikille toimialoille – teollisuusyrityksistä julkisen sektorin palveluntarjoajiin ja verkkokauppoihin. Suurin osa IBM:n mobiiliasiakkaista on suuria ja keskisuuria yrityksiä, mutta tarjoamme jatkuvasti enemmän ratkaisuja myös pienille yrityksille ja startupeille pilvipalveluiden avulla. Tärkeintä ratkaisuissa on tarkoituksenmukaisuus, ja toiminnan tulee perustua vastuullisuuteen, asiakkaan toimintakentän syvälliseen ymmärtämiseen sekä uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen ja toteuttamiseen.

Mobiiliprojektit ovat usein paljon muutakin kuin sovelluksen suoraviivaista suunnittelua ja toteutusta. Joskus halutaan parannusta analytiikkaan, integrointia uuteen järjestelmään tai korvata vanha käyttöliittymä uudella.

Projekteissa tulee ratkaista, miten eri järjestelmät saadaan toimimaan yhteen ja mitä asioita mobiiliin kannattaa tuoda. Tämä kuuluu osaksi mobiilistrategian luontia, jossa selvitämme millaisia sovelluksia tehdään nyt, mitä voisimme tehdä tulevaisuudessa ja kuinka tämä kaikki sopii yrityksen muuhun strategiaan. On myös tärkeää miettiä, onko juuri mobiilisovellus paras ratkaisu yrityksen ongelmaan.

Mobiili kehityksen ytimessä

Mobiiliprojektit lähtevät liikkeelle asiakkaan nykytilanteen kartoituksesta, jossa käydään huolellisesti läpi tekniset kyvykkyydet, liiketoiminnalliset tavoitteet, käyttäjien tarpeet ja haasteet. Oikeat resurssit ja alusta valitaan aina tapauskohtaisesti ja tarve- eikä ratkaisulähtöisesti.

Yritysten tulisi määrittää, mitä kannattaa toteuttaa mobiilissa ja mitkä ulkopuoliset tekijät vaikuttavat ratkaisun onnistumiseen. Seuraava askel on pohtia, mitä voidaan automatisoida, mitä informaatiota käyttäjä ei tarvitse, miten mobiiliratkaisu muuttaisi työskentelytapoja ja miten tämä vaikuttaisi muihin ihmisiin ja järjestelmiin.

Mobile First -ajattelu tarkoittaa sitä, että suunnittelua tehdään nimenomaan mobiili edellä. Monissa tapauksissa mobiili ei ole enää vain yksi kanava samaan järjestelmään, vaan nykyään mietitään jo, kannattaako ratkaisua edes tehdä muille laitteille.

Design-ajattelu ja mobiilin sovittaminen osaksi kaikkea muuta toimintaa on vielä melko uutta monelle yritykselle. Osin tästä johtuen projektien suunnitteluvaiheelle ei ole usein varattu tarpeeksi aikaa tai sopivia resursseja. Tämä on onneksi muuttumassa ja yhä useampi yritys puhuu käyttökokemuksesta, mobiiliratkaisuista ja designin tärkeydestä. Yksi tapa varmistaa, että mobiiliratkaisun suunnittelu saa projektissa ansaitsemansa huomion ja painoarvon, on IBM Design Thinking -viitekehys.

Hyvän suunnittelun ja mobiilistrategian avulla voidaan varmistaa, että pienet mobiiliaskeleet johtavat kohti haluttuja tuloksia.

Avainsanat: Design Thinking, mobiili, työnteko

Kommentit