Kaverin Legoja lainaamassa

Tänä keväänä API-talous ja avoimet ohjelmointirajapinnat ovat olleet niin yritysten kuin sovelluskehittäjien agendalla. Aikaisemmin keväällä järjestetyssä IoT-seminaarissamme pureuduttiin API-talouteen asioiden internetin mahdollistajana. Aihetta avattiin niin käytännön sovellusten, liiketoimintahyötyjen kuin teknisen toteutuksen kautta. Aiheeseen haettiin kansainvälistä näkökulmaa Pohjoismaiden ja Baltian laajuisessa API Days Nordic Conference -tapahtumassa Tampereella 18.–19. toukokuuta.

IBM oli mukana tapahtumassa ja API-asiantuntijamme Sami Koivisto avasi ”Business, IT and the Pursuit of APIness” -puheenvuorossaan APIen käyttöönottoa yrityksissä. Tarjosimme myös mahdollisuuden testata workshopissamme, mihin avoimet rajapinnat taipuvat käytännössä. Alla Sami Koivisto jakaa ajatuksiaan siitä, miksi API-talouteen kannattaa lähteä ehdottomasti mukaan.

Miksi API-talous on pinnalla juuri nyt?

API-talous puhututtaa, sillä monet yritykset ovat lähteneet avaamaan dataansa ja toimintojaan ohjelmointirajapintojen kautta. Onnistuneista kokemuksista rohkaistuneina mukaan lähtee jatkuvasti uusia yrityksiä, jotka uskovat rajapintojen mahdollisuuksiin ekosysteemin kasvattamisessa. Mitä useampi yritys lähtee mukaan, sitä enemmän julkisuutta aihe saa ja sitä useamman päättäjän pöydälle nämä asiat päätyvät.

Miksi API-talouteen kannattaa lähteä mukaan?

Yksi tärkeä motivaattori on se, että kaikkea ei enää ehdi tai pysty tekemään itse. Uudet kanavat ja kumppanit tarkoittavat uusia sovelluksia ja uusia integraatioita. Kysehän on oikeastaan siitä, onko yrityksen järkevää rakentaa kaikki mobiilisovellukset itse vai kannattaako sen hyödyntää ulkopuolista kehittäjäyhteisöä tarjoamalla pääsy dataan hallitun rajapinnan kautta. API-talous tarjoaa mahdollisuuden laajentaa brändin ulottuvuutta pienemmillä resursseilla.

Mistä tulisi lähteä liikkeelle, jos haluaa osaksi API-taloutta?

Tärkeintä on tietysti miettiä mitä dataa tai algoritmeja yrityksellä on tarjota, jotka voisivat olla hyödyllisiä joko kumppaneille tai julkisesti avattaviksi. Lisäarvon etsimisessä kannattaa lähteä liikkeelle loppukäyttäjän näkökulmasta. Kannattaa aloittaa etsiminen rajapinnoista, jotka liittyvät mobiiliin, big dataan, IoT:hen tai B2B-yhteyksiin. Neljästä viiteen rajapintaa riittää erinomaisesti hankkeen aloittamiseen.

Hankkeeseen kannattaa koota ydinjoukko, josta löytyy sekä liiketoiminta- että teknologiaosaamista. Vaikka teknologia ei näissä hankkeissa tule suoranaisesti ensin, ei sen arvoa pidä myöskään väheksyä. On myös hyvä määrittää selkeät mittarit liiketoimintahyödyn mittaamiseksi ja onnistumisen todentamiseksi. Kun liiketoiminnallinen lähestyminen ja mittarit on määritelty sekä omistajuus ja organisointi sovittu, tulee suunnitella joustava IT-arkkitehtuuri, joka huomioi rajapintojen hallinnan koko elinkaaren sekä erityisen tärkeänä tietoturvan vaatimukset.

Lisäksi on päätettävä, miten liikennettä kontrolloidaan. Halutaanko kuormaa ajaa pilvessä vai omassa konesalissa – vai kenties molemmissa? Näiden päätösten avulla voidaan toteuttaa alusta, jonka kautta rajapintoja voidaan lähteä julkaisemaan. Eikä pidä unohtaa, että julkisia rajapintoja tulee käsitellä tuotteina, jotka vaativat markkinointia siinä missä muutkin.

Mikä on API-talouden arvo, kun toimijoita lähtee mukaan yhä enemmän? 

Saatavilla olevien rajapintojen määrää voisi verrata Lego-palikoihin – mitä enemmän niitä on käytettävissä, sitä hienompia rakennelmia niistä saa aikaiseksi. Ja mitä monipuolisemmin kehittäjät niitä hyödyntävät, sitä kiinnostavammaksi niiden tarjoaminen tulee. API-talouden arvoksi vuoteen 2018 mennessä on esitetty jopa 2,2 biljoonaa dollaria. Lähdetään siis yhdessä rakentamaan pala palalta uudenlaista liiketoimintaa.

Avainsanat: avoin data, ekosysteemi, innovaatio, Internet of Things

Kommentit