Tunne yrityksesi pulssi

Yritysten päättäjillä on halu ja tarve kuunnella työntekijöitään. Yleisen motivaation ja sitoutumisen selvittämisen lisäksi, johtoa kiinnostaa reflektoida uusia visioitaan ja strategioitaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kuluvalla kymmenluvulla on vuosittaisten tutkimusten lisäksi alettu entistä enemmän ymmärtää tarve jatkuvammalle palautteen saannille. Aivan kuten asiakkaiden käyttäytymistä, henkilöstöäkin halutaan seurata tiheällä syklillä, jotta ainakin kaikki oleellinen värinä havaittaisiin tarpeeksi ajoissa. Yleisesti käytetty menetelmä pulssin mittaamiseen on suorittaa kevennetty kysely, vähemmillä kysymyksillä, valitulle työntekijäjoukolle, vaikkapa kuukausittain. Toki tämä toimenpide parantaa ja nopeuttaa tiedonsaantia, mutta onko sekään enää riittävän tarkoituksenmukaista ja oikeasti jatkuvaa.

IBM:llä on jo jonkin aikaa hyödynnetty data-analytiikkaa, jonka avulla henkilöstön tunteita ja ajatuksia voidaan havainnoida yrityksen sisäisistä verkkokanavista, perinteisten kyselyiden lisäksi. Tunnetuimpia julkisuuteen asti tiedotettuja tapauksia lienee Uber-kuljetusten hyödyntäminen työmatkoihin. Kun jokin asia saa tarpeeksi paljon aktiivista, osallistuvaa huomiota, se nostetaan johdonkin tietoisuuteen. Kyseisessä esimerkissä IBM:n henkilöstöjohtaja Diane Gherson kumosi Uber-kiellon vuorokauden kuluessa alkuperäisestä kirjoituksesta, mitä voidaan pitää 400 000 hengen yrityksessä hyvänä toimenpidevasteaikana.

Analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn mahdollisuuksien laajentuessa, johto pystyy jatkossa yhä paremmin vastaamaan henkilöstöltä saatuihin signaaleihin, jotka ehkä perinteisin menetelmin jäisivät havaitsematta. Vaikka uusi teknologia kykeneekin pitkälti auttamaan ihmistä nopeaan asioiden tiedostamiseen, vastuu korjaavista toimenpiteistä on edelleen kyseisten tapahtumien asianosaisilla ja niistä vastuun kantavilla tahoilla. Olen nähnyt henkilöstötutkimuksen tulevaisuuden ja senkin nimi on Watson.

 

Avainsanat: analytiikka, tekoäly, työnteko

Kommentit