Kognitiiviset sovellukset mullistavat HR:n

Virtuaaliassari muokkaa työntekijäkokemusta

Maria on uusi työntekijä kansainvälisessä organisaatiossa. Hän on innoissaan uudesta työstään ja halukas oppimaan mahdollisimman paljon yrityksen käytännöistä jo ensimmäisistä päivistä lähtien. Yleensä hänellä onkin yhden kysymyksen jälkeen jo seuraava mielessään. Harmi vain, että esimies on juuri tänään kovin kiireinen, eikä Maria välttämättä edes kehtaisi kysyä niitä kaikista hassuimpia kysymyksiä.

Onneksi Marialla on käytössään kognitiivinen virtuaaliassistentti, IBM Watson -teknologiaa hyödyntävä sovellus, joka osaa vastata hänen kysymyksiinsä reaaliajassa. Hän voi luonnollisella kielellä kysyä virtuaaliassarilta ja saada luotettavan vastauksen sekunneissa. Mariasta tuntuu, kuin hän chattailisi ihmisen kanssa, koska assari puhuttelee häntä ystävälliseen sävyyn ja kieliopillisestikin täysin oikein. Sovellus kuitenkin tietää asioista laajemmin kuin ihminen. Sille on opetettu yrityksen tiedot, työsuhdeasiat ja henkilöstökäytännöt niin laajasti, että ihminen ei millään voisi omaksua yhtä laajaa tietomäärää. Toisaalta, kukaan ihminen ei pystyisi myöskään analysoimaan sekunneissa valtavaa määrää rakenteista ja vapaamuotoista tietoa sekä tekemään siitä luotettavia johtopäätöksiä. Koska virtuaaliassari myös tuntee muun muassa Marian työhistorian ja osaamisalueet, se pystyy yksilöimään vastauksensa juuri hänelle. Maria on tyytyväinen kokemukseensa, koska hän saa välitöntä, itselleen kohdistettua, ystävällistä palvelua sekä kaipaamansa vastaukset.

Älymentori nostaa esimiestyön tasoa

Pekka toimii samassa organisaatiossa esimiehenä. Hänen tiimissään on 20 henkilöä ja suurin osa heistä istuu eri toimipisteissä, jopa eri maissa. Pekka haluaa huomioida alaistensa yksilölliset tarpeet entistä paremmin, mutta verkkokokouksista ja puheluista huolimatta täysin yksilöllinen huomiointi on haastavaa. Aina hän ei itsekään ole täysin perillä kaikista kansainvälisen organisaation käytännöistä ja mahdollisuuksista. Onneksi Pekalla on kuitenkin käytössään esimiehille suunnattu versio virtuaaliassistentista. Sen lisäksi, että sovellus tuntee yrityksen kuin omat taskunsa, se tuntee myös Pekan jokaisen alaisen, kuten heidän yksilölliset osaamisalueensa, työroolinsa, käydyt koulutukset sekä kiinnostuksen kohteet. Siitä onkin tullut Pekalle tärkeä tietoa ja analytiikkaa tarjoava tuki, joka auttaa häntä olemaan parempi esimies. Tänäänkin se muistutti Pekkaa tärkeästä asiasta: ”Pekka, alaisesi Taneli ei ole vielä pitänyt tai ilmoittanut kesälomiaan, vaikka on jo syyskuu. Lisäksi hänen ylityömääränsä ovat jo pitkään olleet keskimääräistä korkeammat. Aiempien tilastojen valossa tämä saattaa ennakoida työuupumusta. Varmistathan Tanelin tilanteen ensi sijassa.”

Analytiikka auttaa henkilöstöjohtajaa ohjaamaan liiketoimintaa

Lena on organisaation henkilöstöjohtaja. Hän on ollut jo pitkään huolissaan siitä, miten organisaatio menettää huippuosaajia juuri kriittisten kasvualueidensa avaintehtävistä. Onneksi Lenakin kykenee kognitiivisen analytiikan avulla selvittämään vapaaehtoisen poislähdön tärkeimmät syyt ja ennakoimaan, ketkä organisaation huippuosaajista täyttävät nämä lähtöä ennustavat tunnusmerkit. Näin Lenan ja hänen tiiminsä on mahdollista tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä vähentääkseen huippuosaajien poistumista, tuoden samalla organisaatiolle säästöjä jopa miljoonien arvosta.

Futuristista vai totta?

Kuulostaako futuristiselta? Edellä esitetyt käyttötapaukset ovat todellisia esimerkkejä kognitiivisesta tietojenkäsittelystä, joka ymmärtää, oppii ja päättelee. Seuraavien vuosien aikana yhä useammat organisaatiot liiketoiminnan eri osa-alueilla aloittavat oman kognitiivisen polkunsa ja sitä mukaa muokkaavat myös henkilöstöhallintoaan uuteen uskoon. Elämmekin erittäin mielenkiintoista aikaa.

Onko sinun organisaatiosi niiden kunnianhimoisten ja edistyksellisten joukossa, jotka tulevat ottamaan kognitiivisuudesta hyödyn irti ensimmäisten joukossa?

 

 

Niina Huhtala
Account Executive, Gartner

Avainsanat: analytiikka, kilpailukyky, tekoäly, työnteko

Kommentit