Hyvästi CV-sulkeiset

Osuin ministerin viereen polkemaan kuntosalilla. Televisiossa keskusteltiin juuri mahdollisista salkkukierrätyksistä ja uusallokoinneista. Ministeri totesi hymähtäen, että olisihan se mukavaa, jos osaamistakin voitaisiin painottaa enemmän valintoja tehtäessä. Tosiaan, kun valtakunnan huippuvirkoihin valitaan henkilöitä, pitää ensin huomioida poliittiset voimasuhteet. Tämän jälkeen listassa yleensä seuraa maantieteellinen painotus. Mikään osa maasta ei saisi olla yli- tai aliedustettuna. Sukupuolijakaumakin luo omat lainalaisuutensa kuvioon. Naisia ja miehiä täytyisi olla Brysselin määrittämässä suhteessa. Ei ihme, jos näin pienessä maassa valinnat eivät aika ajoin tunnu osuvan sopivimmille kandidaateille.

Yritysten rekrytointia kohtaan on kasvava joukko erilaisia vaatimuksia esimerkiksi kansalaisuuteen, kieleen, vakaumukseen sekä ikään liittyen. Objektiivisuus näiden suhteen ei ole aina helppoa ihmisälylle, joten miksipä ei tässäkin kannattaisi hyödyntää digiälyn mahdollisuuksia.

Usein rekrytoinnista vastaa palkkaava esimies. Häntä kiinnostaa vain ja ainoastaan löytää omasta mielestään mahdollisimman pätevä henkilö kyseiseen toimeen. Tällöin muut yrityksen kannalta merkittävät tekijät jäävät helposti taustalle. Digiäly avustaa rekrytoijaa huomioimaan kandidaatin kehityskelpoisuuden muihin yrityksen tehtäviin, myös pidemmällä aikavälillä.

Perinteisiä rekrytointijärjestelmiä käytettäessä hakijoiden automaattinen karsinta muodostuu haasteeksi. Täsmäkysymyksillä ja arvioinneilla hakemuksia saadaan jonkin verran lajiteltua, mutta silti niitä jää monesti liian paljon manuaalista läpikäyntiä varten. Vaan mitäpä, jos apuna olisikin digiäly, joka vertaisi hakemuksia yrityksen roolikohtaisiin menestysprofiileihin? Hyvästi silmiä vuodattavat CV-sulkeiset. Säästynyt aika voidaan käyttää tehokkaasti enemmän liiketoimintaa hyödyttäviin aktiviteetteihin.

Digiäly avustaa rekrytoijaa tehden esikarsintaa vertaamalla kandidaatteja toisiinsa. Se arvottaa hakijoita tiettyjen kriteerien pohjalta ja nostaa esiin haettuun profiiliin parhaiten soveltuvia henkilöitä. Järjestelmää voidaan ohjeistaa painotettavien ja poisluettavien kriteereiden osalta. Digiälyjärjestelmä ei vastaa rekrytoinnista, vaan ihminen tekee päätöksen usean eri tietolähteen perusteella.

Toimiva digiälyjärjestelmä vaatii polttoaineekseen runsaasti laadukasta dataa, monista tietolähteistä. Digiäly kun on juuri niin hyvä kuin saatavissa oleva data. Määrä on tärkeä, mutta laatu vielä sitäkin merkittävämpi. Oleellisimpien lähteiden tunnistaminen helpottaa alkuun pääsyä. Pienin askelin kohti suuria saavutuksia.

 

 

Kuvan lähde: Flickr

 

Avainsanat: analytiikka, digitalisaatio, tekoäly, työnteko

Kommentit