IBM:n ohjelmisto-ohjattu tallennus mahdollistaa normaalin toiminnan muutoksen aikana

Tulevaisuuden autovalmistajista todennäköisesti parhaiten menestyy se, joka onnistuu toteuttamaan laadukkaan digitaalisen palveluympäristön. Erinomaiset ajo-ominaisuudet tuskin tuovat enää riittävää kilpailuetua. Vähittäiskaupan, terveydenhuollon, julkisen sektorin ja rahoituspalvelujen toimijat tarkastelevat jo perinteisiä jakelumalleja kriittisesti ja panostavat saumattomaan monikanavaisuuteen parantaakseen asiakaskokemusta ja ‑uskollisuutta. Muutos koskettaa lähes kaikkia toimialoja. Suurimpia haasteita se tuottaa yrityksille, jotka eivät toimi digitaalisessa ympäristössä jo syntyjään.

Entä jos voisimmekin perhosten tapaan pysäyttää toukkavaiheen ja ryhtyä muodonmuutokseen niin, että voisimme keskittyä muutokseen ainoana velvollisuutenamme?

Tosielämässä emme voi kuitenkaan noin vain päästää irti menneestä, hylätä aiempia investointeja kertaheitolla ja keskittyä yksinomaan tulevaan. Selviytyminen edellyttää kykyä käydä muutos läpi niin, että samalla tehdään vankkaa taloudellista tulosta ja tuottoa osakkaille. Toisin sanoen: normaali toiminta ei saa häiriintyä muutoksen aikana.

Keskimäärin yritykset käyttävät edelleen 70 % IT-kuluistaan vanhojen järjestelmien tukemiseen: budjetista alle kolmasosa on siis omistettu uusille hankkeille. Todellisuudessa nykyinen IT-infrastruktuuri on syytä optimoida niin, että säästytään turhilta kuluilta. Tällöin rahaa jää sellaisten tulevaisuuden perustusten rakentamiseen, joilla palvellaan niin sanottuja uuden sukupolven työkuormia. Tallennuksen näkökulmasta tilanne näyttää tältä:

 

Perinteiset työkuormat

 

Perinteisten työkuormien yhteydessä tavataan useimmiten vanhoja järjestelmiä. Ne on luotu pitkäikäisiksi, mutta muutoksista ne eivät pidä. Toimenpiteet kannattaa kohdistaa nykyisen infrastruktuurin optimointiin sen sijaan, että pyrittäisiin korvaamaan se uudella saman tien.

Asioita voi vauhdittaa käyttämällä flash-tallennusta kohteissa, joissa siitä on hyötyä, sekä virtualisoimalla kaikki erillissovellus- ja palvelintallennus, helpottamalla hallintaa (etenkin heterogeenisessä ympäristössä), lisäämällä tallennusjärjestelmän käyttöä ja varmistamalla paras mahdollinen käytettävyys. Jos käytössä on useita datakopioita esimerkiksi DevOps-, testaus- ja laadunvarmistustoimintojen vuoksi, kannattaa huomioida myös datakopioiden hallinnan ratkaisut.

Useimpien yritysten ympäristökokonaisuudesta osa on jo todennäköisesti pilvipalveluissa. Siksi sen toimivuus myös hybridiympäristössä on varmistettava kaikissa skenaarioissa, sillä paikallisia järjestelmiä on käytössä vielä pitkään.

 

Uuden sukupolven työkuormat

 

Nopeaa ja jatkuvaa muutosta silmällä pitäen suunnitellut tulevaisuuden uudet Big Data-, IoT-, noSQL-tietokanta-, ja DevOps-ratkaisut tarvitsevat ympäristöjä, jotka on optimoitu nopeutta, joustavuutta, ketteryyttä ja äärimmäistä skaalautuvuutta varten. Siksi perinteinen IT-infrastruktuuri ei yksinkertaisesti suoriudu uusista tarpeista.

Uusia työkuormia ajetaan useimmiten jonkinlaisessa yleisluonteisessa laitteistossa ja skaalautuvassa ympäristössä, jolloin päähaasteena on organisoida työkuormien keskinäinen harmonia niin, että työkuormien ja taustalla olevan palvelin- ja tallennusympäristön yhdistelmä on aina optimaalinen. Valtaosan tästä toiminnasta tulisi valtavan datamäärän vuoksi hoitua automaattisesti, jotta voit itse käyttää aikasi sellaisten käytäntöjen suunnitteluun ja käyttöönottoon, joiden perusteella ohjelmisto suoriutuu tehtävästä. Käsittelyreittien hallinta, resurssien täysimittainen mobiilius, automaattinen työkuormien tasaus, tallennusohjelmiston sisäinen analytiikka ja objektien (ja vastaavasti objektitallennuksen) roolin korostuminen ovat esimerkkejä silmällä pidettävistä trendeistä ja vaatimuksista. Lisäksi nämä kaikki ovat luonnollisesti ajossa hybridiympäristössä.

Flash-laitteita ja muuta laitteistoa tarvitaan edelleen samaan tapaan kuin perinteisessä ympäristössäkin, mutta ratkaisevan eron synnyttää ohjelmisto. Sellainen ohjelmisto, jota voidaan ajaa itse valitsemassasi laitteistossa.

IBM on tehnyt yli kymmenen vuoden ajan merkittäviä panostuksia ohjelmisto-ohjattuun tallennukseen (ja tietojenkäsittelyyn). Alan keskeiset tutkimusyhtiöt katsovatkin, että IBM on Spectrum Software Suite ‑ohjelmiston ansiosta kaikista toimittajista parhaiten varustautunut tukemaan yritysten muutosprosessia. Spectrum-tuoteperheessä on laaja-alaisin ja kehittynein valikoima seuraavia ratkaisuja:

 

Spectrum Storage Suite -ohjelmiston avulla voidaan tukea uuden sukupolven työkuormien ominaisuuksia ja saavuttaa samalla huomattavia pääoma- ja toimintakustannussäästöjä.

IBM Spectrum Storage on ollut menestys alusta alkaen. Julkaisusta lähtien tuoteperhe on saanut lukuisia palkintoja ja useat huomattavat tallennustoimialan tutkimusyhtiöt ovat nimenneet sen johtavaksi vaihtoehdoksi. Tärkein osoitus kärkiasemasta on kuitenkin se, että yritykset kautta maailman ovat omaksuneet ja ottaneet käyttöön IBM Spectrum Storage ‑ratkaisuja vauhdikkaasti. Tällä hetkellä IBM Spectrum Storage ‑ohjelmistoa käyttää Fortune Global 100 -yrityksistä jopa 87. Poimintoja käyttäjistä:

  • 50 suurimmasta pankista 49
  • 15 suurimmasta tietoliikenneyrityksestä 14
  • 20 suurimmasta energiayhtiöstä 18
  • 10 suurimmasta kansainvälisestä terveydenhuoltoyrityksestä 9
  • 10 suurimmasta autonvalmistajasta 8.

IBM Spectrum Storage ‑ohjelmiston valitsee lähes 80 uutta asiakasta joka viikko. Sinunkin yrityksesi kannattaa siis tutustua siihen, miten Spectrum Storage sallii normaalin toiminnan muutoksen aikana.

Auta IT-investointeja löytämään kilpailukykyisempää arvoa. Lue lisää: ACCELERATE YOUR DIGITAL JOURNEY

Selvitä ohjelmisto-ohjatun tallennuksen hyödyt omalle yrityksellesi tutustumalla verkkosivustoomme tai ottamalla yhteys IBM:n Business Partneriin.

Avainsanat: ohjelmisto, ohjelmisto-ohjattu tallennus, pilvi

Kommentit