Viisi tapaa, jolla edistää innovaatioita yrityksissä

Viitisen vuotta sitten, pilvipalveluiden alkutaipaleella, monien yritysten pilvipalveluiden käyttöönoton päämääränä oli kustannusten optimointi ja IT-palveluiden virtaviivaistaminen. Vaikka tämä trendi jatkuu osalla edelleen, pilvipalveluiden käyttö monissa yrityksissä on kuitenkin muuttanut muotoaan pelkästä teknologian ostamisesta liiketoimintainnovaatioiden kiihdyttämiseen.

IBM Institute for Business Value julkaisee vuosittain lukuisia raportteja uusien suuntausten, liiketoiminnan innovaatioiden ja muiden menestystekijöiden alueilta. Alkukesästä julkaistiin raportti Beyond Agility: How Cloud is Driving Enterprise Innovation, jossa haastateltiin yli 1000 ihmistä 18:lta liiketoiminta-alalta ympäri maailman. 71% vastaajayrityksistä hyödyntää pilvipalveluita innovointiin ja 76% ilmoitti menestyksekkäimmäksi pilviprojektikseen yrityksen laajentumisen uusille liiketoiminta-alueille. Mitkä sitten ovat olleet näiden yritysten menestyksen avaimet?

Tutkimuksen perusteella löydettiin viisi keskeistä tapaa: 

  1. Tuotteen tai palvelun ominaisuuksien laajentaminen samalla kehittäen niiden käyttökokemusta.
  2. Uniikkien asiakaskokemuksien toteuttaminen asiakaskeskeisellä tavalla.
  3. Uusien tuotteiden ja palveluiden prototyyppien nopea kehitys.
  4. Uusien asiakkaiden ja asiakasryhmien saavuttaminen.
  5. Pääsy uudelle markkinalle tai liiketoiminta-alueelle.

Tutkimuksen mukaan uusien pilviprojektien läpivienti ilman liiketoimintayksiköiden tukea heikentää pilven kykyä tuottaa innovaatioita liiketoimintamalleihin. Havaittiin myös, että jos IT-osastot hyväksyvät pilviteknologian ilman liiketoimintayksiköiden voimakasta panostusta, tehokkuus rajoittuu huomattavasti.

Lähes puolet organisaatioista käyttää toista lähestymistapaa, jossa yrityksen sisäinen pilvitiimi kehittää organisaationsa pilvialoitteita. Tämä lähestymistapa voi olla edullinen, jos hallintoryhmä sisältää C-tason edustuksen ja on laaja-alainen yli organisaatio- ja yksikkörajojen. Näille yrityksille pilvistrategia on tärkeä osa liiketoimintatavoitteita. Tutkimuksen mukaan 83 prosenttia korkean suorituskyvyn omaavista organisaatioista sanoo, että pilvialoitteet ovat joko koordinoidut tai täysin integroituneet organisaatioihinsa.

Vaikka disruptioista puhutaan usein, ja esimerkkejä riittää melkein väsymykseen saakka, on sen tekeminen silti suhteellisen harvinaista, ja myös vaikeaa. Jotkut yritykset silti onnistuvat tässä edelleen ja monessa uudessa disruptiossa pilvipalveluilla on erittäin keskeinen rooli. Pilvipalvelu tai disruptio ei ole kuitenkaan itseisarvo. Asiakkaiden ja markkinoiden ymmärtäminen, tämän yhdistäminen uudenlaiseen ajattelutapaan ja mahdollisesti koko liiketoiminnan ansaintamallin muuttaminen ovat menestyksekkään tuotteen tai palvelun oleellisia elementtejä. Tämä kuitenkin harvoin onnistuu yksin, jos koskaan.

Clayton Christensen käsitteli kirjassaan Innovators Dilemma (2002) innovaatioiden problematiikkaa yrityksissä. Kirja on lukemisen arvoinen, vaikka onkin jo 15 vuotta vanha. Monet huomiot ovat edelleen ajankohtaisia ja viesti on itse asiassa aika sama kuin edellä mainitussa tutkimuksessa, vaikka pilvipalveluista ei tuolloin ollut tietoakaan. Näissä isoissa muutoksissa on aina analogioita, joita kannattaa miettiä myös omassa liiketoimintakontekstissa. Jääpalojen myyminenkin vaikeutui huomattavasti, kun jääkaappi keksittiin. Tai kuka käyttää lankapuhelimia?

Pilvipalvelut ovat muokanneet kehityksen kulkua monella tavalla viime vuosina. Kehityksen nopeus on päätähuimaavaa ja se myös näkyy itse pilvipalveluiden kehityksessä. Pilvipalvelut helpottavat innovaatioita yrityksissä rahoituksen osalta. Esimerkiksi IBM Cloudissa on useissa palveluissa ns. Lite-hinnoitteluvaihto, joka mahdollistaa kognitiivisen Watson-palvelun rajoitetun käytön täysin ilmaiseksi. Innovoinnin ja kokeilukulttuurin salliminen ei pitäisi olla rahasta kiinni, ja liiketoiminnan tulisi olla erittäin herkällä korvalla organisaation jäsenten halukkuudesta tehdä asioita toisin. Pilvipalveluita voidaan käyttää moniin tarkoituksiin ja näiden yhdistelmiin, uusien asiakastarpeiden keksimiseen, synnyttämään uusia markkinoita. Tärkeintä on kuitenkin yhdessä tekeminen, uskallus yrittää ja virheiden salliminen. Vain niin voi oppia.

Lue lisää IBM Cloud -pilvipalveluista täältä.

 

Avainsanat: asiakaskokemus, innovaatio, pilvipalvelut, pilvistrategia

Kommentit