Lohkoketjutrendit vuonna 2018

Me IBM:llä uskomme, että vuonna  2018 lohkoketjut arkipäiväistyvät, sillä viranomaisten, pankkien, kuluttajien sekä teollisuuden lisäksi avoin teknologia alkavat hyödyntämään lohkoketjuteknologiaa omassa toiminnassaan. Uskonkin, että vuosi 2018 tulee olemaan ratkaiseva lohkoketjuteknologian käyttöönotossa: yritykset ja organisaatiot tulevat siirtymään pohtimisesta tekemisen puolelle.

1) Vuonna 2018 viranomaiset ymmärtävät, etteivät tule enää toimeen ilman lohkoketjuteknologiaa

Vuonna 2018 lohkoketjuteknologia tulee nousemaan arvostetuksi ja hyväksytyksi innovaatioksi valtiollisten toimijoiden keskuudessa. Jo nyt maiden hallitukset pilotoivat, miten tätä teknologiaa voidaan hyödyntää äänestämisessä. Myös globaali julkinen sektori alkaa tarkastella lohkoketjuteknologiaa tarkemmin ja kansalaiset alkavat huomata, miten tämä teknologia vaikuttaa myös heihin. Yhtenä esimerkkinä on yksilöiden identiteetin suojaaminen. Teknologian avulla on mahdollisuus taata kaikille maailman ihmisille virallinen identiteetin tunnistus, riippumatta siitä missä päin maailmaa he ovat. Lohkoketjut tulevat mahdollistamaan yksilön suojan digitaalisen identiteetin avulla, jota kukaan muu – toinen henkilö tai valtiollinen toimija – ei voi ottaa pois.

2) Keskuspankit ottavat lohkoketjut omakseen

Lohkoketjupohjaiset maksujärjestelmät, jotka hyödyntävät fiat-pohjaisia digitaalisia valuuttoja pankkien välisessä toiminnassa, tulevat suoraviivaistamaan toimintaa esimerkiksi maksusopimusten automaatiolla ilman välikäsien mukanaoloa. Keskuspankit tulevat hyväksymään lohkoketjuissa olevat digitaaliset hyödykkeet vaihdannan välineinä ja turvallisina tapahtumina.

3) 2018 on ensimmäinen vuosi, jolloin kuluttajat näkevät lohkoketjut muuna kuin bitcoinina

Aikakausi, jolloin lohkoketjut olivat sama asia kuin bitcoinit, on ohi. Lohkoketjut tulevat mahdollistamaan digitaalisten identiteettien syntymisen, mikä kattaa myös terveystietomme. Lohkoketjuja hyödynnetään jo nyt identiteettien hallinnassa ja kuluttajahyödykkeiden, kuten luksustuotteiden, jäljitettävyydessä ja autentikoinnissa. Vuoden 2018 aikana kuluttajat pystyvät varmentamaan ostamiensa tuotteiden omistushistorian lohkoketjujen avulla.

4) Vuosi 2018 tuo tullessaan uusia sovellusalueita

Lohkoketjuteknologian uusia sovellusalueita tulevat olemaan esimerkiksi matkustuksessa kanta-asiakaspalvelut, julkisissa palveluissa tunnistus-, äänestys- ja maarekisteröintiratkaisut, luksustuotteissa väärentämisprosessien estäminen sekä media- ja viihdealalla oikeuksien hallinta.

5) Lohkoketjut tukemaan sosiaalista hyvinvointia

Lohkoketjuteknologia tulee osoittautumaan hyödylliseksi organisaatioille, jotka pyrkivät tekemään maailmasta paremman paikan. Esimerkiksi Plastic Bank puhdistaa meriä muovijätteestä tuoden mukanaan liiketoimintamallin, jonka avulla kehitysmaissa voidaan nostaa kaikkein heikompiosaisten elintasoa. Muita sovellusalueita tullaan näkemään esimerkiksi pakolaisavun tai epidemioiden hallinnassa, joissa standardisointi ja yhteistyö lohkoketjujen kautta tulee helpottumaan ja tehostumaan.

6) Hyperledger-pohjaiset lohkoketjut määrittävät tulevaisuuden standardit

Yritystasoiset ratkaisut näyttävät tietä Linux Foundationin Hyperledger -lohkoketjujen leviämiselle. Hyperledgerin avoimuus on esimerkki siitä, kuinka voidaan hyödyntää tehokkaasti ekosysteemien luomaa verkostoa, joissa vaaditaan yritystason varmuutta ja turvaa. Hyperledger-pohjaiset lohkoketjut tulevat saamaan vieläkin vahvemman aseman vuoden 2018 aikana.

Kansallisella tasolla näen, että lohkoketjujen hyödyntäminen on erittäin hyödyllinen ekosysteemeille ja alustataloudelle. Ennustankin, että vuoden 2018 aikana syntyy toimialakeskeisiä lohkoketjuratkaisuja, sillä niistä saatava hyöty on kiistaton liiketoiminnan tehostamisen ja kaiken kattavan digitalisoinnin kannalta.

 

Tutustu IBM-lohkoketjuratkaisuihin täällä.

 

Avainsanat: blockchain, digitalisaatio, hyperledger, lohkoketju

Kommentit