Parempi koulutus ja osaaminen tuottaa parempaa liiketoimintaa

Kuva: Jyväskylän yliopiston kampusalueelle, informaatioteknologian tiedekunnan tiloihin avattu innovaatiohautomo on osa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä, jonka tavoitteena on kehittää kognitiivisen tietojenkäsittelyn ja muiden uusien teknologioiden osaamista Suomessa.

Olemme tilanteessa, jossa lohkoketju, tekoäly, robotiikka ja esineiden internetin (IoT) eivät kosketa pelkästään IT-alaa vaan ne vaikuttavat jokaiseen toimialaan ja ovat pian osa jokaisen arkipäivää. Uusien teknologioiden avulla kehitetyt ratkaisut lisäävät tehokkuutta, tuottavuutta ja taloudellista kasvua eri toimialoilla.

On sanomattakin selvää, että muuttuvat toimintaympäristöt asettavat haasteita. Suurin haaste on, miten voimme kouluttaa alan osaajia, jotta heillä on tarpeeksi ammattitaitoa ja osaamista uusien teknologioiden hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Yksi keino on luoda uudenlaisia yhteistyömalleja oppilaitosten ja talouselämän toimijoiden kanssa, jotta nyt ja tulevaisuudessa löytyy asiantuntemusta ja taitoja soveltaa ja hyödyntää uusia teknologioita.

Yhteistyömme Jyväskylän yliopiston (JYU) kanssa on erinomainen esimerkki vuorovaikutteisesta yhteistyöstä, josta hyötyvät molemmat osapuolet. Joulukuussa avasimme Jyväskylän yliopiston tiloihin innovaatiohubin. Disruptive Technologies Innovation Hubin odotetaan tuovan uusia näkemyksiä ja ideoita digitaaliseen aikakauteen kokoamalla yhteen professorit, opiskelijat, asiantuntijat ja tutkijat sekä muut ekosysteemiryhmät useilta eri toimialoilta. Tämän yhteistyö keskittyy läpimurtoteknologioihin, kuten kyberturvallisuuteen, esineiden internetiin (IoT), robotiikkaan, lohkoketjuihin ja tekoälyyn. Jyväskylän yliopistolla on jo vahva pohja useilla alueilla. Esimerkiksi vuodesta 2015 asti yli 300 opiskelijaa on päässyt tutustumaan IBM Watson -teknologiaan ja he ovat voineet kehittää taitojaan ja osaamistaan edistyneiden teknologioiden hyödyntämisessä.

 

” Yhteistyömme Jyväskylän yliopiston (JYU) kanssa on erinomainen esimerkki vuorovaikutteisesta yhteistyöstä, josta hyötyvät molemmat osapuolet.”

 

Yhteistyön tavoitteena on edistää Suomen liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemin laajentamista ja kasvua. Taloudelliset ja yhteiskunnalliset hyödyt ja mahdollisuudet, joita uudet teknologiat tuovat mukanaan, eivät toteudu, jos osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä ei tueta. Uusia mahdollisuuksia tarjoutuu niille, jotka ovat valmiita tarttumaan niihin.

On selvää, että tarvitaan muitakin rohkeita toimia sen varmistamiseksi, että Suomella on oikeat taidot hyödyntää muutosten mahdollisuutta ja johtaa valituilla alueilla kehitystä. Nämä toimet liittyvät koko koulutuksen ja tutkimuksen kenttään. Tulevat asiantuntijat tarvitsevat uudenlaisia kehityspolkuja ja  opettajat uusia ohjelmia. Lisäksi tarvitsemme uusia koulutusmalleja, uudenlaista tutkimusyhteistyötä, uusia kumppaneita ja kansainvälistä yhteistyötä muiden huipputoimijoiden kanssa.

Jatkamalla ja tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten ja talouselämän välillä teemme Suomesta entistä kilpailukykyisemmän. On tärkeää kehittää edistyksellisten teknologioiden osaamista ja pyrkiä kuromaan kiinni kuilua osaamisen ja teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen välillä. Uskon vakaasti, että meidän on jaettava yhteinen vastuu ja toimittava yhdessä.

 

Lue lisää, miten IBM toimii osana yhteiskuntaa ja, kuinka haluamme käyttää osaamistamme koko yhteiskunnan ja suomalaisen hyvinvoinnin parhaaksi ja toimia vastuullisesti kaikessa mitä teemme.

 

Tutustu myös globaaleihin yliopistohankkeisiimme:

IBM Watson University program

IBM Global University Programs

 

Avainsanat: Iot, Jyväskylän yliopisto, lohkoketju, robotiikka, tekoäly, yhteiskuntasuhteet

Kommentit