Finnair digitalisoi mobiiliratkaisuilla huoltotoimintoja ja asiakkaille tarjottavia palveluja 

Mobiliteetillä tarkoitetaan paljon muutakin kuin vain yksinkertaista tavoitettavuutta, yhteydenpitoa ja etätyöskentelyä. Mobiilisovelluksilla on kyky vaikuttaa kaikkiin työpäivän prosesseihin ja asioiden edistymiseen. Johtavat liikeyritykset etsivät mobiiliratkaisuja, jotka edistävät aidosti digitaalista muutosta ja tuovat kilpailuetua markkinoilla. Mobiilialustoja ei ole koskaan aiemmin voinut hyödyntää liiketoimintastrategian saumattomana osana yhtä tehokkaasti kuin nyt.

Nykypäivänä mobiilisovellusten ansiosta työntekijät eivät ole enää sidottuja paperitulosteisiin, käyttöoppaisiin, tekstinkäsittelyasiakirjoihin, laskentataulukoihin, diaesityksiin, vanhoihin järjestelmiin tai edes sähköpostiin. Dataa hyödyntämällä prosessit, työpaikat ja -tilat tai mitkä tahansa työpäivän rakenteeseen vaikuttavat seikat voidaan muuttaa. Mobiilisovellusten avulla pystytään parantamaan tuottavuutta, muuttamaan liiketoimintaprosesseja sekä edistämään uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Kuitenkin kaikkien rakenteellisten uudistusten myötä on tärkeää ottaa huomioon myös työntekijät sekä heidän sitouttaminen uudistusprosesseihin.  Aika ei ole enää tärkein tuottavuuden mittari, katsottiinpa asiaa johdon tai työntekijöiden näkökulmasta. Tehtävien valmistuminen on huomattavasti merkityksellisempi ja hyödyllisempi arviointikeino.

IBM MobileFirst for iOS -huoltoratkaisut tehostavat tuottavuutta, parantavat ennustettavuutta ja lyhentävät lentokoneiden huoltoaikaa

IBM MobileFirst for iOS -ratkaisuissa yritystietojen, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn teho yhdistyy sulavaan käyttökokemukseen. Tämä on kokonaisvaltainen muutos siinä, miten työntekijät ovat vuorovaikutuksessa, oppivat, luovat yhteyksiä ja suoriutuvat työssään. Sitoutumista tehostaa myös se, että työntekijät voivat osallistua suunnitteluprosesseihin. Heillä on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten sovellukset tehostavat päivittäistä työtä.

Hiljattain toteutettu Finnairin ratkaisu on erinomainen esimerkki siitä, miten innovatiivinen lähestymistapa mobiilisovellusteknologiaan voi auttaa organisaatioita uudistamaan vanhoja prosesseja sekä lisäämään tehokkuutta. Finnair koki, että lentokoneiden rutiininomaisen linjahuollon digitalisaatio oli välttämätöntä, jotta yhtiö selviäisi kasvun sekä eri konetyyppien ja kasvavan reittivalikoiman aiheuttamista lisävaatimuksista. Lentoyhtiöillä on myös paljon perinteiden mukanaan tuomaa painolastia. Paperiasiakirjojen suuri määrä on yksi näistä painolasteista, ja se haittaa prosessien sujuvuutta.

 

 

Huolto-osaston lentokonemekaanikkoja osallistui Applen pääkonttorissa Yhdysvaltain Cupertinossa järjestettyyn työpajaan, jossa he pystyivät vaikuttamaan tulevien sovellusten kehitystyöhön. Määräaikaishuoltoon keskittyvä Inspect & Turn -sovellus pohjautuu analytiikkaperusteisiin suosituksiin. Luodut työtehtävät suoritetaan digitaalisten tehtäväkorttien ja ohjeiden avulla. Sovelluksen ansiosta huoltohenkilöstö voi suunnitella, aikatauluttaa ja valvoa työpäiväänsä entistä tehokkaammin. Nyt jokainen näkee päivän tehtävät helposti älypuhelimesta heti töihin saapuessaan.

Assign Tech -sovelluksen avulla huoltotoimintojen työnjohto pystyy seuraamaan lentoaikatauluja, huoltoprosesseja sekä mekaanikkoresursseja. Sovellus antaa suosituksia tarpeellisista vuoronvaihdoista mekaanikkojen pätevyyden ja osaamisen perusteella.

IBM:n, Applen ja Finnairin yhteistyö hyödyttää myös matkustamotoimintoja

Myös matkustamohenkilöstö osallistui suunnitteluprosessiin, jonka tuloksena syntyi Sky-Pay-sovellus. Se yksinkertaistaa myyntitapahtumia ja antaa miehistölle enemmän aikaa keskittyä matkustajien tarpeisiin.

Koko projekti toteutettiin hämmästyttävän nopeasti, vain puolessa vuodessa. Finnair hyödyntää jo nyt mobiilin digitalisointia, joita ovat esimerkiksi meneillään olevien projektien reaaliaikainen näkyvyys, prosessien järkeistys ja resurssien tehostunut hyötykäyttö.

Mobiiliratkaisut esillä Think Helsinki -tapahtumassa

Haluatko tietää lisää Finnairin ja IBM:n yhteistyöstä, sekä mitä muita sovelluksia hankkeessa on otettu käyttöön? Think Helsinki -tapahtumassa torstaina 1.11. kerromme mielellämme lisää, kun IBM:n asiantuntijat ovat tavattavissa kumppanialueen popupillla numero 2 koko päivän ajan.

Avainsanat: digitalisaatio, Finnair, IBM MobileFirst for iOS, mobiili, mobiilisovellus

Kommentit