Hyvää naistenpäivää – lasikatot murenevat!

IBM:n Women Leadership Council -hallitus.

IBM:llä monimuotoisuus on tärkeä arvo liiketoiminnassa ja haluamme myös edistää sitä. Meidän jokaisella työntekijällä on mahdollisuus kehittyä sukupuoleen, ikään, kulttuuriin, suuntautuneisuuteen tai fyysisiin ominaisuuksiin katsomatta. IBM sai tänä vuonna ainoana teknologiayhtiönä arvostetun 2018 Catalyst Award -tunnustuksen johtavasta toiminnastaan tarjota ja kehittää monimuotoista työyhteisöä.

Teknologia-ala on miesvaltainen. Alan työntekijöistä vain noin viidennes on naisia ja sama pätee myös opiskelijoihin ja tutkijoihin. Suomen IBM:llä naisten osuus on noin kolmasosa henkilöstöstä.  Johtoryhmässämme enemmistö on naisia.

Naistoimitusjohtajien määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa nousi tänä vuonna uudelle kymmenluvulle, kun helmikuussa Tikkurilan toimitusjohtajaksi nimitettiin Elisa Markula. Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksen mukaan hallitusten jäsenistä naisia on 27 prosenttia ja suurissa pörssiyhtiöissä 33 prosenttia. Johtoryhmissä naisten osuus on noussut 23 prosenttiin.

 

IBM:n Woman Leadership Councilin tavoitteet ja toiminta

Suomessa IBM Women Leadership Council -verkoston tavoitteena on edistää IBM:n työyhteisön monimuotoisuutta esimerkiksi tarjoamalla erilaisia koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia omasta (ura)kehityksestään kiinnostuneille naisille.

Olemme järjestäneet neliosaisen Unleashing your leadeship potential -koulutuksen, jossa tarjoamme eväitä oman henkilökohtaisen brändin rakentamiseen, ammatilliseen kehittymiseen, verkostoitumiseen sekä työn ja muun elämän onnistuneeseen yhteensovittamiseen

Merkittävänä teknologia-alan vaikuttajana haluamme verkostoitua ja edistää naisten ammatillista kehittymistä myös IBM:n ulkopuolella. Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa verkostoissa esimerkiksi Teknologiateollisuuden Women in Tech ja Nice Tuesday -verkostojen toiminnassa.

Verkostojen myötä olemme olleet mukana useissa eri tapahtumissa. Toimitusjohtajamme Mirva Antila isännöi yhdessä Teknologiateollisuuden Laura Juvosen kanssa Finlandia-talolla järjestetyn Women in Tech Forum -tapahtuman iltatilaisuutta, helmikuussa järjestimme IBM:llä Women in Tech -aamiaistilaisuuden, jonka teemana oli Miten Watson voi auttaa sinua ja tammikuussa osallistuimme Nice Tuesday -verkoston järjestämään Super-Ada -tapahtumaan, jonka tarkoituksena on innostaa tyttöjä ja nuoria naisia tietotekniikan alalle.

Tänään naistenpäivänä verkostoidumme ja virkistäydymme Allas Sea Poolilla. Miten sinä verkostoidut ja virkistäydyt?

Nauttikaa naiset päivästänne!

Avainsanat: monimuotoisuus, naistenpäivä, Nice Tuesday, verkosto, Women in Tech

Kommentit