Data pysäyttää pyörivän oven

Terveydenhuollon kustannukset kasvavat Suomessa ja samalla pyritään tuottamaan yksilöllisempää ja vaikuttavampaa hoitoa. Elämme pidempään, mutta nykymenolla meillä ei ole varaa siihen. Yksi tapa taata hyvä hoito kaikille – myös itsellemme – on tehostaa terveydenhuoltoa.

Pyörivä ovi

Kasvava terveydenhuollon ongelma on pyöröovi-syndrooma, eli sairaalakierre. Potilas hakeutuu sairaalaan hoitoon, saa hoitoa sen hetkisten oireiden perusteella ja sitten hänet kotiutetaan.

Vaikka juuri sillä hetkellä oirehtinut tauti onkin ehkä parannettu, potilas ei välttämättä ole kaikilta osin kunnossa. Niinpä hän joutuu helposti hyvinkin pian takaisin hoitoon joko samasta tai jostakin muusta syystä.

Maailmalla tutkimuksen mukaan joka viides sairaalakäynti johtaa uudelleenkäyntiin kuukauden kuluessa. Avuksi sairaalakierteeseen voitaisiin ottaa data ja koneoppiminen.

Esimerkkinä vanhustenhuollon puolelta Yle kertoi vuonna 2015 selvän pyöröovitapauksen Lappeenrannasta. 88-vuotias nainen passitettiin vajaakuntoisena sairaalasta kotiin. Artikkelissa todettiin muun muassa: ”Kotiuttamisen onnistuminen vaatii hyvää suunnittelua. Esimerkiksi erikseen nimetystä kotiutushoitajasta on selvästi ollut hyötyä.”

Data auttaa ennustamaan ja tehostamaan

Kaikkialla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta kotiutushoitajaan. Datan avulla hoitohenkilökunnalle voitaisiin antaa eväät tehdä luotettavia päätöksiä kotiutuksesta tai ohjauksesta muualle jatkohoitoon. Näin erikoisasiantuntijoiden resursseja vapautuisi rajatapausten arviointiin.

Sairaalakierrettä on tutkittu mm kustannusnäkökulmasta eri diagnoosien osalta (Hines et all, 2016) ja Suomessa viimeisimmäksi fysioterapian näkökulmasta (Leppänen, Luttinen, Sälliluoma, 2016). Yhtenäistä kaikille on se, että hoidon ollessa puutteellista sairaalakierteenseen joutuminen on todennäköisempää kuin katsottaessa potilasta kokonaisuutena hoitoketjun yli.

Datan avulla voidaan rakentaa malli, joka pystyy ennustamaan pyöröoveen joutumisen todennäköisyyttä. Mallin tarvitsema data saadaan diagnooseista ja laboratoriotuloksista, jotka on koodattu sekä hyödyntämällä muuta potilastietoa, jota voidaan tulkita tekstianalytikalla. (Katso aiheesta webinaari: IBM Watson auttaa lääkäriä löytämään potilaan siiloista, suomeksi)

Hoitopolkua voidaan rakentaa niin, että pyöröoviin jouduttaisiin mahdollisimman harvoin. Hyödyntämällä dataa voidaan myös säästää kustannuksissa ja nostaa hoidon laatua. Tämä voi myös tasa-arvoistaa potilaita: pyöröovi-vaarassa olevat nousisivat datasta esiin silloinkin, kun heillä ei ole omaisia vaatimassa laadukkaampaa hoitoa.

Tiedot seuraamaan potilasta

Datan hyödyntäminen ja koneoppiminen lisäävät potilaskeskeisyyttä myös luomalla siltoja eri terveydenhuollon siilojen välille.

Nyt vanhuspalvelut, terveystoimi, erikoissairaanhoito, mielenterveyspalvelut, kunnan muiden toimijoiden palvelut, sosiaalitoimi ja yksityiset palvelut ovat kaikki visussa omissa poteroissaan, eikä tieto liiku niiden välillä ainakaan riittävästi. Kokonaiskuva potilaasta voi hämärtyä ja palveluketju ei mahdollisesti toimikaan kunnolla.

Jotta palvelunlaatu saadaan korkeaksi, potilaan kannalta tärkeiden tietojen on seurattava hänen mukanaan koko hoitoketjun ajan. Pyöröovi-keskustelussakin ongelmaa katsotaan joko terveyden- ja hyvinvoinnin tai sairauksien hoidon näkökulmasta. Harvassa tutkimuksessa tai kirjoituksessa on kuitenkaan katsottu kokonaisuutta. Auttaisiko datan avulla tuotettu kokonaiskuva ihmisestä?

 

Tervetuloa kuuntelemaan lisää aiheesta IBM:n webinaariin:

Eroon sairaalakierteestä datan avulla.

 

Lisää samasta teemasta

Kollegani Miia Martikainen kuvaa omassa Tekoälyllä inhimillisyyttä ikäihmisten arkeen -blogikirjoituksesiitä, miten tekniset ratkaisut auttavat vanhuksia pitämään yllä yhteyksiään muuhun maailmaan ja tuovat heidän elämäänsä turvaa.

Kotiapuna Internet of Caring Things -kirjoituksessani luotiin katsaus kotihoitoon ja siihen, miten oppivat järjestelmät pystyvät hyödyntämään sensoreiden tuottamaa dataa.

Avainsanat: data, koneoppiminen, pyöröovi-syndrooma, terveydenhuolto

Kommentit