Salaperäinen API (Application Programming Interface)

Mitä hyötyä API:sta (Application Programming Interface) on minulle ja yrityksille, joiden kanssa asioin?

Digitaaliset palvelut muuttavat liiketoimintamalleja kaikilla toimialoilla. Yhä useammat asiakkaat haluavat pääsääntöisesti asioida digitaalisten kanavien kautta, liittyi asiointi sitten pankki-, vakuutuskauppa- tai jopa lääkäripalveluihin. Asiakkaan kannalta digitaaliset palvelut useimmiten tarkoittavat vähemmän fyysisiä käyntejä ja parempaa palvelua. Palveluntarjoajat puolestaan etsivät yhä innovatiivisempia ratkaisuja perinteisiin käytäntöihin. API:t luovat tietoturvallisen ympäristön joustavien palveluketjujen luomiselle varmistaen tietojen ajantasaisuuden.

API-ympäristöjen vahvuus on siinä, että erilaiset ja erilaisilla työkaluilla rakennetut sovellukset voivat vaihtaa tietoa keskenään. API-rajapintojen kautta yritykset voivat jakaa tietoja kolmannen osapuolen yritysten tai sovellusten kanssa turvallisesti ja reaaliaikaisesti. Jakamalla tietoa muiden osapuolten saataville syntyy kuluttajalle uusia palveluita ja helpompaa asiointia verkossa, kun asioita ei tarvitse hakea useasta eri sovelluksesta.

API:t palvelevat vanhoja ja uusia sovelluksia

Monissa organisaatioissa järjestelmät ovat kehittyneet vuosikymmenien saatossa ja vanhat sovellukset ovat edelleen keskeisessä roolissa. Vanhentuneisiin sovelluksiin tarvittaisiin yhä lisääntyvissä määrin uusia integraatioita, joita on sellaisenaan vaikea hallita ja ylläpitää.  Monimutkaisten integraatioiden sijaan asiaa voisi lähestyä API:en kautta. Ei tehtäisikään muutoksia vanhaan sovellukseen vaan luotaisiin tarvittavat rajapinnat ja julkaistaisiin ne API:n avulla. Uusi osuus toteutettaisiin uusilla teknologioilla, jotka käyttäisivät vanhojen sovellusten tarjoamia rajapintoja tietojen hyödyntämiseen.

Uudet sovellukset voidaan jo valmiiksi rakentaa niin, että käyttöliittymäkerros kommunikoi ainoastaan API-rajapintojen avulla muiden sovellusten kanssa.

API:n hallinnan avulla organisaatiot voivat julkaista API:t sisäisen käytön lisäksi myös ulkoisten kehittäjien käyttöön esim. yhteistyökumppaneille,  asiakkaille tai julkaista tietyt API:t vaikka internetin kautta kaikille avoimesti käytettäväksi informaatiolähteeksi.
Kilpailemisen sijaan yritykset voivat API:n avulla muodostaa palveluverkkoja, joista hyötyvät sekä asiakkaat että muut verkostoon kuuluvat palveluntuottajat.

Käytännön hyödyt API:en käytöstä

API:en avulla sovellus tarjoaa palvelujaan muiden sovellusten tai sovellusten osien käyttöön yksinkertaisella tavalla. Palvelu voi olla esimerkiksi:

  • tilauksen tilan/postipakettitoimituksen tilan kysely,
  • vapaana olevien ravintolapöytien tieadustelu,
  • hotellin, lennon tai junan vapaat paikat,
  • vapaana oleva varastosaldo,
  • uuden tilauksen luonti.

API-maailma siis yksinkertaistaa organisaatioiden integraatioratkaisuja ja tarjoaa yksilölle parempaa ja ajantasaisempaa palvelua. Jälleen yksi iso askel kohti avoimempaa ja tietoturvallisempaa maailmaa.

Lue aiheesta lisää täältä.

Avainsanat: API, digitalisaatio, mobiilisovellus, tietoturva

Kommentit