Suomalainen koulutusjärjestelmä päivitettävä digitalisaatio- ja tekoälyaikakaudelle

Yhteiskunnassa on tapahtunut merkittävä muutos digitalisaation, tietotekniikan ja tekoälyn vaikutuksesta. Muutos koskee jokaista kansalaista ja jokaista yritystä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Suomen kannalta siirtyminen tekoälytuettuun digitaaliseen aikakauteen on erinomainen asia. Olemme maailman kärkimaita tietotekniikan hyödyntämisessä niin teollisuudessa kuin julkisissakin palveluissa.

Globaalien tekoälytuettujen palvelualustojen ansiosta useat palvelut ovat maksuttomia tai lähes maksuttomia käyttää, kuten esimerkiksi Googlen tarjoamat palvelut. Yhteiskunta on muuttunut palveluyhteiskunnasta tekoälytuettujen digitaalisten palvelujen itsepalveluyhteiskunnaksi. Tämä edellyttää kansalaisilta uusia taitoja ja yrityksiltä uusia toimintamalleja.

Suomalainen elinkeinoelämä on reagoinut teknologiamuutokseen nopeasti, ja tulokset ovat olleet erinomaisia. Esimerkkinä Uudenkaupungin autotehdas, jossa merkittävän robotti-investoinnin ansioista on saatu työllistettyä useita tuhansia henkilöitä.

ABB, Elisa, Kone, Nokia, Telia ja OP ovat esimerkkejä tekoälyn hyödyntämisen kärkiyrityksistä Suomessa. Vastaavia esimerkkejä löytyy myös pienemmistä yrityksistä. Julkiselta puolelta mainittakoon Suomen verojärjestelmä ja asteittain rakentuva uusi sote-järjestelmä.

Instituutiot muutoksen kynnyksellä

TEM:ssä on ministeri Mika Lintilän johdolla käynnistetty kunnianhimoinen tekoälyohjelma yrityksille ja tutkimuslaitoksille. Business Finlandin toteuttama ohjelma on kokoluokaltaan noin noin 250 miljoonan euron suuruinen panostus. Myös STM:ssä, YM:ssä ja LVM:ssä digitalisatio ja tekoälyn muutos yhteiskunnassa on huomioitu ja useita pilottihankkeita on käynnistynyt.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on päivitettävä digitalisaatio- ja tekoälyaikakaudelle kaikilla tasoilla päiväkodista yliopistoihin ja aikuiskoulutukseen. Koulumaailman päivitys digi- ja tekoälyaikakauteen alkaa esiopetuksesta ja tulisi jatkua läpi kaikkien koulutusasteiden niin yleissivistävässä kuin ammatillisessa koulutuksessa. Lukiossa IT ja tekoäly olisivat yksi reaaliaineista. Taitoa mitattaisiin myös ylioppilaskirjoituksissa. Tällöin IT-tutkinnon opiskelu yliopistoissa aloitettaisiin yliopistoissa nykyisen alkeistason sijasta aivan eri tasolta.

Koulutusjärjestelmän päivitys on valtava muutos, mutta välttämätön urakka. Iso linjaus olisi tehtävä eduskunnassa vuoden 2019 budjetin valmistelun yhteydessä.

– Pekka Neittaanmäki

Jyväskylän Yliopisto

Kuvahaun tulos haulle pekka neittaanmäki

Pekka Neittaanmäki on suomalainen tutkija, professori ja Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan dekaani. Neittaanmäki on väitellyt matematiikan tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta. Professorina Neittaanmäki on toiminut vuodesta 1988 muun muassa laskennallisten simulointimenetelmien ja tekoälyn sovellutusten parissa.

Avainsanat: AI, digitalisaatio, Jyväskylän yliopisto

Kommentit